FI1a-Luchtkanaal met ventilator toepassen.

Algemeen

Nummer
FI1
Bedrijfstak
Bedrijfshallen
Activiteit
In werking hebben van een vacuümsysteem

Toepasbaarheid

Warmteterugwinsysteem ontbreekt voor vacuümsysteem. De afgezogen lucht is schoon.

Beschrijving

Een luchtkanaal is tussen de vacuüminstallatie en de te verwarmen ruimte geplaatst. Het kanaal is rechthoekig of rond.

Een ventilator kan de warmte van de vacuüminstallatie via een kanaal de te verwarmen ruimte inblazen. Deze warmte is nu nuttig te gebruiken. In de zomer is er geen vraag naar ruimteverwarming. Dan kan de warmte met een klep in het luchtkanaal of een beweegbare kap naar buiten toe.

De energiebesparing is de warmte die de vacuüminstallatie afgeeft. De stookinstallatie hoeft deze warmte niet meer op te wekken voor normalel ruimteverwarming.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Financiële aspecten

Bedrijfstijd vacuüminstallatie is minimaal 250 uur per stookseizoen. Aardgasverbruik is minder dan 170000 m3 per jaar.

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.