FK1a-Pomp met toerenregeling toepassen.

Algemeen

Nummer
FK1
Bedrijfstak
Bedrijfshallen
Activiteit
In werking hebben van pompen
toerenregeling-2

Toepasbaarheid

Pomp wordt geregeld met smoorregeling.

Variabel debiet is inpasbaar in installatie.

Beschrijving

Door het pompvermogen aan te passen aan de behoefte is veel energie te besparen. Pompen zorgen voor een bepaalde druk. Een nauwkeurige berekening van de benodigde capaciteit van pompen toont vaak aan dat installateurs te zware pompen installeren (overdimensioneren).

Pompen zorgen voor een bepaalde druk. Door het steeds meten van de waterdruk kan regelelektronica de capaciteit (debiet) van de pomp elektronisch regelen.

Een toerengeregelde pomp (ook frequentiegeregelde pomp genoemd) stemt de capaciteit van de pomp steeds af op het gewenste debiet in het systeem. Dit is gebaseerd op het aanpassen van de frequentie van de voedende spanning voor de pompmotor, zonder frequentie regelaar is deze 50Hz. Een lagere frequentie zorgt ook voor een lager het toerental van de pomp. Dit zorgt voor een lager elektriciteitsverbruik. Frequentieregelingen zijn voor elk gewenst vermogen leverbaar.

Op dit moment bestaan twee typen toerentalregelingen, namelijk:

 • de frequentieregeling die tussen de contacten en de voeding van de pompmotor is geplaatst
 • de frequentiegeregelde pomp, waarbij de frequentieregeling in de pomp zit

Moderne pompen hebben vaak al een frequentieregeling. Of bestaande pompen een frequentieregeling kunnen hebben, kan de leverancier bepalen. Bij vernieuwing van de bestaande pompen kunnen het beste frequentiegeregelde pompen worden geplaatst (de meerkosten zijn dan minimaal).

De energiebesparing van een elektrische toerentalregeling hangt af van:

 • het vermogen van de pomp vergeleken met het gemiddelde vermogen dat nodig is
 • het aantal draaiuren per jaar van de pomp

Een extra voordeel is; iedere keer dat een conventionele pomp start, vindt er een korte tijd opbouw van druk plaats. Een elektriciteitsmotor levert de aandrijving voor het maken van de druk. Dat zorgt korte tijd voor elektriciteitsverbruik zonder productie. Een frequentiegeregelde pomp heeft minder start- en stopmomenten, waardoor er minder onnodig elektriciteitsverbruik is. Frequentiegeregelde pompen zijn overal toe te passen waar het pompvermogen niet steeds hetzelfde moet zijn. Een frequentiegeregelde pomp zorgt ervoor dat er geen onnodig hoge druk in de leidingen is. Waardoor zowel de schade aan kleppen als de kans op geruis in de leidingen (te hoge watersnelheid) afnemen.

Een frequentieregelaar is een grijs of zwart kastje op of vlakbij de motor. De frequentieregelaar kan ook in een regelkast zitten.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Financiële aspecten

Bedrijfstijd pomp is minimaal 1400 uur per jaar.

Elektriciteitsverbruik van de inrichting is minder dan 10 miljoen kWh per jaar.

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.