FB8a-Elektronisch expansieventiel in vriesmeubel toepassen.

Algemeen

Nummer
FB8
Bedrijfstak
Detailhandel
Activiteit
In werking hebben van een productkoeling

Toepasbaarheid

Thermostatisch expansieventiel is aanwezig.

Beschrijving

In een koelmachine zit een koelmedium, het koudemiddel. Het koudemiddel wordt door een expansieventiel geperst om in druk en temperatuur omlaag te brengen. Het koudemiddel gaat hierbij naar de gasvorminge fase. Het gasvormige koudemiddel neemt daarna in de verdamper warmte op uit de koel- of de vriescel en stijgt daarbij in temperatuur.

Een expansieventiel regelt de grootte van de opening in de leiding en daarmee het debiet van het koudemiddel. Hoe hoger het debiet, hoe lager de druk en temperatuur. De koelmachine heeft dan meer koelcapaciteit.

Een expansieventiel meet de temperatuur van het gasvormige koudemiddel dat van de verdamper komt. Als deze temperatuur te laag is dan zal het thermostatisch expansieventiel de opening kleiner maken. Als de temperatuur te hoog is dan zal het thermostatisch expansieventiel de opening groter maken. Dit gaat steeds door om een zo gelijk mogelijke koeltemperatuur te krijgen.

Een thermostatisch expansieventiel is mechanisch gestuurd wat niet optimaal is. Een elektronisch expansieventiel heeft een beter regelgedrag dan een thermostatische. Een elektronisch expansieventiel heeft een elektromotor die het ventiel bedient. Een koelmachine met een elektronisch expansieventiel heeft verschillende voordelen:

 • de compressor perst minder koelmiddel door het ventiel
 • zo hoog mogelijke temperaturen bij de verdamper waardoor minder ijsvorming op de verdamper optreedt (en minder vaak een ontdooicyclus van de verdamper nodig is)
 • de coëfficiënt off performance (COP) van de koelmachine is hoger en het elektriciteitsverbruik lager.

Deze punten zorgen voor de energiebesparing.

Een elektronisch expansieventiel zit in de leiding van het koudemiddel tussen de condensor en de verdamper. Het expansieventiel heeft een elektrische aansluiting.

In de specificaties of offerte van de koelmachine is te zien of er een elektronisch expansieventiel is.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

 • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in de wand:

 • Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand.
 • Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal.
 • Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

 • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.

Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel:

 • Sluiten deur koeling (als aanwezig).
 • Afdekken koelmeubelen (als aanwezig).

Doelmatige werking en gebruik van ruimteverlichting:

 • Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen.
 • Vervang tijdig defecte lampen.
 • Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit.

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.