FD1a-Aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of onderbrekende besturing toepassen.

Algemeen

Nummer
FD1
Bedrijfstak
Detailhandel
Activiteit
In werking hebben van een roltrapsysteem

Toepasbaarheid

Roltrap is zonder aanbodafhankelijke regeling uitgevoerd en draait continu tijdens gebruikstijden.

Beschrijving

Tijdens gebruikstijden van het gebouw is er een wisselende toeloop van passagiers bij de roltrap. Op het moment dat er geen toeloop van passagiers is, gaat de roltrap over in een lage snelheid van circa 0,1 meter per seconde. Hiertoe is de motor van de aandrijving van de roltrap van een frequentieregeling voorzien. Bij een lagere snelheid van de roltrap is het elektriciteitsverbruik van de elektromotor lager. Of de roltrap gaat in een stand-by stand. De treden staan daarbij stil.

Een detector bij de ingang van de roltrap detecteert de toeloop van de passagiers. Bij toeloop van passagiers zet de regeling de snelheid terug naar de normale (hogere) snelheid.

Voordeel van een lage snelheid is dat de naderende passagiers zien dat de roltrap in bedrijf is. Ook kunnen de passagiers zien of de treden van de roltrap naar beneden of naar boven bewegen.

Roltrappen zijn meestal geheel ingebouwd. Tijdens gebruikstijden is de technische ruimte dan niet bereikbaar. De werking van de twee snelheden-regeling is in de praktijk te zien. Uit een offerte of uit een technische tekening van de roltrap is af te leiden of op de roltrap de twee snelheden- of stand-by-besturing is toegepast.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
  • Uitvoeren van preventief onderhoud

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.