PA1b-Warmtewisselaar toepassen.

Algemeen

Nummer
PA1
Bedrijfstak
Bedrijfshallen
Activiteit
Verwarmen van producten en/of procesbaden
warmtewisselaar-8
warmtewisselaar-7

Toepasbaarheid

Warme koelwater wordt geloosd of gekoeld aan buitenlucht. Temperatuurverschil in- en uitgaande water is minimaal  25°C.

Beschrijving

Warm koelwater bevat nog warmte. Bij lozing of afkoeling met buitenlucht gaat de warmte verloren. Met een warmtewisselaar is de warmte terug te winnen en bruikbaar voor het verwarmen van het product of (proceswater).

Voor een optimale werking moet het temperatuurverschil tussen de warme en de koude stroom minimaal 5°C zijn.

In de leiding van het gebruikte warme koelwater zit een warmtewisselaar. De koude stroom. Het verse, schone en koude (proces)water gaat door de warmtewisselaar. Het koude water neemt een deel van de warmte van het gebruikte koelwater op. Door dit voorverwarmen hoeft de gewone warmtebron (stookinstallatie, elektrische spiraal etc.) minder warmte te leveren. Dit is de energiebesparing.

De platenwarmtewisselaar is is te herkennen aan twee dikkere platen waar tussen kleine platen van roestvrijstaal zijn opgesloten. Vaak zijn de platen aan elkaar gelast of zorgen trekstangen voor de opsluiting van de platen. De platen hebben ribbels. Er ontstaan parallelle kanalen. De ene luchtstroom wordt door de even kanalen geleid, de andere in tegengestelde richting (kruislings) door de oneven kanalen. De warme en de koude stroom kunnen niet met elkaar in aanraking komen dankzij de platen. De warme afvoer draagt warmte over via de metalen warmtewisselaar aan de koude stroom. Met een platenwisselaar is een rendement tot 90% te bereiken.

Een andere toepassing is de buizenwarmtewisselaar. Deze is te herkennen aan een buizen in een mantel of buis. De buizenwisselaar is van binnen makkelijk te reinigen. Voor warmteterugwinning van proceswater is de buizenwarmtewisselaar het meest geschikt.

Beide uitvoeringen zijn te herkennen aan minimaal 4 aansluitingen. Een aanvoer- en retouraansluiting voor de warme stroom die afkoelt. Dit is bijvoorbeeld het vervuilde condensaat. De andere is de aanvoer en retour voor de koude stroom die opwarmt. Dit is bijvoorbeeld het nieuwe schone ketelvoedingswater.

Bijkomend voordeel is het verlagen van de koelwater temperatuur. Hierdoor worden bestaande luchtkoelers efficiënter of is er minder mengwater nodig voor het terugkoelen van het te lozen van koelwater op het riool.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking:

  • controleren instellingen bedrijfstijden
  • controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte)
  • controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte)
  • controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren)
  • controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers)
  • controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging)
  • periodiek onderhouden van de stookinstallatie
  • verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 oC
  • controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmte-afgifte

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars

Financiële aspecten

Aardgasverbruik is minimaal 10 miljoen m3 per jaar. Hoeveelheid koelwater is minimaal

13000 m3 per jaar.

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.