3a. Dichter bij de klanten

Algemeen

Nummer
3
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verkorten ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Bedrijven met een substantieel volume aan inkomend of uitgaand klantbezoek. En waarbij om historische of andere redenen niet of nauwelijks rekening is gehouden met de locatie van de klanten.

Beschrijving

De locatie van de afspraak is bepalend voor het reisgedrag en vervoerswijze keuze van de werknemers en klanten. Een bedrijf kan overwegen locaties te zoeken die dichter bij de klanten ligt. Daardoor maken de eigen medewerkers minder kilometers naar de klant toe, of de klanten minder kilometers naar het bedrijf. Voor de locaties zijn meerdere mogelijkheden die zich vooral onderscheiden op kosten en flexibiliteit. Gedacht kan worden aan nieuwe of extra werklocaties waar een kleinere ontmoetingsruimte wordt gehuurd. Denk bijvoorbeeld aan Seats2meet, die op verschillende stationslocaties aanwezig zijn. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om een eigen locatie te openen, dichter bij de klant.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
 • Het potentiele milieueffect van deze maatregel is tamelijk hoog.
 • Kortere ritten hebben positieve gevolgen op milieuaspecten zoals:
  • Uitputting fossiele brandstoffen;
  • Uitstoot schadelijke stoffen;
  • Geluidhinder verkeer;
  • Tegengaan ruimtebeslag;
  • Visuele hinder.
 • Kosten van verhuizing;
 • Verschil in kosten van nieuwe locatie in vergelijking met huidige locatie;
 • Mogelijk hogere kosten door langere ritten medewerkers voor woon-werkverkeer.
 • Besparing mobiliteitskosten voor zakelijke ritten medewerkers;
 • Mogelijk hogere omzet door nabijheid klanten.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

De inrichting kan dit aantonen door inzicht te geven in klantlocaties.

Haalbaarheid

Complex, er moet met veel verschillende factoren rekening gehouden worden om te bepalen of deze maatregel nuttig en haalbaar is. Een locatie dichterbij de klant kan nadelig uitpakken voor de reistijd van werknemers.