3b. Dichter bij de werknemers

Algemeen

Nummer
3
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verkorten ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar bij bedrijven die uitbreiding of verhuizing overwegen, hierbij is verhuizen naar een locatie dichterbij de werknemer of de klant een van de argumenten die in overweging worden genomen. Bedrijven kunnen zich het best vestigen daar waar hun relevante arbeidsmarkt zich bevindt: bijvoorbeeld, voor hoogopgeleid personeel zijn dat vaak universiteitssteden. Het is toch niet vanzelfsprekend dat er een mogelijkheid voor het bedrijf om zich dichter bij haar werknemers te vestigen.

Beschrijving

Naast dat de werknemer kan verhuizen naar een woning dichter bij de werkgever, kan ook de werkgever besluiten om zich dichter bij de werknemers te vestigen. Het heeft voor bedrijven veel voordelen als de werknemers dicht bij de vestiging wonen. Zo besteden de werknemers minder tijd aan woon-werkverkeer en nemen de kansen voor de fiets of het ov structureel toe. Bij bedrijfsverplaatsing kan een bedrijf overwegen om te vestigen dichterbij de huidige of potentiële medewerkers.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
  • Vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen door kortere reisafstanden.
  • Het verhuizen van een bedrijf resulteert in verhuiskosten;
  • Sterk afhankelijk van de kenmerken van de gekozen locatie.
  • Besparing op reiskostenbudget;
  • Verbeterde positie op de arbeidsmarkt;
  • Minder benodigde parkeerruimte.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Werknemers hebben er baat bij als zij dicht bij hun werkgever wonen. Dit scheelt flink in de reistijden die vaak voor de rekening van de werknemer zijn.

Haalbaarheid

Complex, er zijn diverse andere factoren die meegenomen moeten worden. Alleen een vermindering van de reistijd van werknemers voor woon-werk verkeer betekend niet dat er totaal bespaard wordt met deze maatregel.