3c. Keuze voor OV-locatie

Algemeen

Nummer
3
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verkorten ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Alle bedrijven waarvan het grootste gedeelte van de werknemers gemakkelijk toegang heeft tot het openbaar vervoer.

Beschrijving

Bedrijven die verplaatsing overwegen kunnen kiezen voor een locatie die goed ontsloten is per openbaar vervoer (doorgaans stadscentra). Op een dergelijke locatie zullen woon-werkritten en zakelijke verplaatsingen van medewerkers vaker per openbaar vervoer gemaakt worden. Ook klanten zullen de inrichting vaker per openbaar vervoer bereiken. Dit wordt het genaamde ABC-beleid genoemd, waarbij arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven en voorzieningen goed worden ontsloten door het openbaar vervoer. Bedrijven kunnen op termijn op dergelijke locaties een betere arbeidsmarktpositie verwerven.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
  • Gebruik van openbaar vervoer in plaats van de auto leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen.
  • Locaties in stadscentra en OV-knooppunten zijn doorgaans duurder dan locaties aan de stadsrand of buiten de stad.
  • Een belangrijke besparing ligt in een mogelijke reductie van parkeerplaatsen.
  • De werkgever heeft ook baat bij een goede reputatie, de milieuafdruk van bedrijven wordt hierin steeds belangrijker.
  • Ook zorgen kantoren in de buurt van ov-knooppunten ervoor dat het bedrijf zichtbaarder wordt.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Verplaatsing naar een goed ontsloten ov-locatie is alleen zinvol wanneer dit samengaat met een restrictief parkeerbeleid en stimulering van ov gebruik.

Haalbaarheid

Normaal, er is maar een beperkt aantal goede ov-locaties. Ook dient er rekening gehouden te worden met werknemers en hun (on)mogelijkheden om gebruik te maken van het ov-netwerk.