3d. Flexibele werktijden

Algemeen

Nummer
3
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verkorten ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

De maatregel voor het instellen van flexibele werktijden is goed toepasbaar voor bedrijven met fulltime-werknemers. De meeste winst in het reduceren van reistijd is te behalen door werktijden aan te passen bij werknemers met relatief veel reistijd. Het instellen van een vaste kantoor dag is met name goed toepasbaar bij bedrijven waar veel gereisd wordt voor het werk.

Regelingen met flexibele werktijden of -wijzen en minder reisdagen zijn minder goed toepasbaar op plekken waar dagelijks iemand aanwezig moet zijn, zoals bijvoorbeeld in de detailhandel, horeca en thuiszorg.

Beschrijving

Files ontstaan doordat te veel mensen tegelijkertijd gebruik willen maken van beperkte wegcapaciteit. Het heeft vooral te maken met de min of meer verplichte start van de werkdag rond (grofweg) half negen en einde rond (grofweg) vijf uur. Wanneer medewerkers meer vrijheid krijgen om hun werktijden zelf te bepalen, zal een deel ervoor kiezen om later of vroeger naar het werk te gaan. Daardoor wordt het verkeersaanbod verspreid over een langere periode en wordt de spits verlicht. Voor de werkgever is een mogelijk voordeel een verlenging van de bedrijfstijd.

Ook is het mogelijk om medewerkers niet te verplichten om 5 dagen per week op het werk te zijn. Door bijvoorbeeld per dag langer te werken hoeven minder werk- en reisdagen gemaakt te worden (zonder thuis te werken en met hetzelfde aantal uren). Een voorbeeld is het op bedrijfsniveau instellen van een 4-daagse werkweek van 9 uur in plaats van een werkweek van 5 maal 7,2 uur. Dit kan ook een positief effect hebben op het zakelijk verkeer doordat er minder verkeer op de weg is tijdens spitsperiodes.

Financiële aspecten

Overzicht van de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten

Het overall milieueffect is hoog. De maatregel kan tot 10% minder verplaatsingen leiden. Afhankelijk van het huidige aandeel van autogebruik in het woon-werkverkeer en de zakelijke verplaatsingen heeft deze maatregel positieve effecten op milieuaspecten als:

  • Uitputting fossiele brandstoffen;
  • Uitstoot schadelijke stoffen;
  • Geluidhinder verkeer;
  • Tegengaan ruimtebeslag en visuele hinder.
  • Investeren in verandering van de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering;
  • Eventueel is een (nieuw)tijdregistratiesysteem nodig.
  • Efficiëntere benutting werktijd door verminderde reistijd;
  • Grotere tevredenheid onder werknemers;
  • Reductie van vervoer gerelateerde kosten;
  • Efficiëntere benutting werkplekken (bij flexibele werkplekken).

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Aantonen van invoer flexibele werktijden.

Haalbaarheid

Deze maatregel is erg complex om te implementeren, er moet mogelijk overgegaan worden op een andere manier van werken. Ook is er continu afstemming noodzakelijk als persoonlijke ontmoetingen gewenst zijn voor de bedrijfsvoering.

Bron: http://www.duurzaammkb.nl/tips/tip/548/regeling-met-aangepaste-werktijden-of-wijzen-en-minder-reisdagen/?q=flexibele%20werktijden