3e. Spits mijden

Algemeen

Nummer
3
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verkorten ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Werkgevers waarvan veel medewerkers de auto in de spits gebruiken en die reeds flexibele werktijden kennen. Anno 2020 wordt spitsmijden alleen ingezet bij geplande wegwerkzaamheden.

Beschrijving

In de ochtend en namiddag zijn veel automobilisten tegelijk onderweg. Daardoor ontstaan files en opstoppingen op drukke knooppunten. In een programma spitsmijden kunnen automobilisten die frequent binnen een bepaald gebied rijden, zich laten belonen voor het mijden van dit gebied gedurende de spitsperiode (doorgaans tussen 7.00 uur en 9.00 uur). Afhankelijk van het specifieke programma gebeurt dit via een geldbedrag (2 tot 4 euro per spitsmijding) of met punten waarmee je kunt sparen voor cadeaus. Een spitsmijding kan men maken door thuis te werken, vroeger of later te reizen of met fiets of openbaar vervoer te reizen. Spitsmijden-programma’s zijn er (geweest) in de regio’s Rotterdam, Arnhem-Nijmegen, Utrecht en Brabant. Het zijn de werknemers die deelnemen aan het programma; werkgevers kunnen dit stimuleren. Tot dusverre zijn alle spitsmijden-programma’s van tijdelijke aard geweest.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten

Spitsmijders reizen minder in de file en besparen daardoor brandstof. Spitsmijders reizen ook vaker met een ander vervoermiddel en besparen zo ook. De meeste besparing wordt bereikt door niet te reizen (thuiswerken). Afhankelijk van het huidige aandeel van autogebruik in het woon-werkverkeer en de zakelijke verplaatsingen heeft deze maatregel positieve effecten op milieuaspecten als:

  • Uitputting fossiele brandstoffen;
  • Uitstoot schadelijke stoffen;
  • Geluidhinder verkeer;
  • Tegengaan ruimtebeslag en visuele hinder.
  • Als werkgever zijn er geen kosten verbonden aan spitsmijden.
  • Een aantrekkelijke werkgever;
  • kostenbesparing;
  • duurzaam ondernemerschap;
  • kleine besparing op parkeerruimte.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Werknemers zijn deelnemer aan een spitsmijden-programma, niet werkgevers. Evengoed kan een bedrijf deelname bij het personeel monitoren en daarmee aantonen.

Haalbaarheid

Op het moment dat er al flexibele werktijden zijn, is de maatregel eenvoudig te implementeren en een goede aanvulling op de flexibele werktijden. Als er geen sprake is van flexibele werktijden is het complex om deze maatregel in te voeren.

Bronnen: