4a. Stimuleren fiets en e-bike

Algemeen

Nummer
4
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verplaatsen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Voor de werkgever zijn verschillende mogelijkheden om de fiets en e-bike te stimuleren:

 • Aansluiten bij een werkgeversnetwerk;
 • Voorzieningen realiseren;
 • Deel- of dienstfiets voor zakelijk gebruik;
 • Regeling fiets-van-de-zaak.

Daarnaast is deze maatregel vaak effectief wanneer dit gecombineerd wordt met andere maatregelen, zoals de reiskostenvergoeding, lease-regeling of mobiliteitskaart.

Beschrijving

Met name op de korte afstand is de fiets een goed alternatief voor de auto. De fiets is tijdens spitsuren vaak sneller dan de auto; zeker als de tijdsverlies door files, het zoeken naar een parkeerplaats en langzaam rijdend stedelijk verkeer wordt meegenomen. Werkgevers kunnen werknemers die op fietsbare afstand wonen stimuleren om vaker op de (elektrische) fiets naar het werk te komen. Voor werkgevers zijn fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden om het fietsgebruik te stimuleren. Werkgevers kunnen een eigen regeling maken en voorzieningen treffen om het fietsgebruik te stimuleren. Of aansluiten bij een netwerk, die in de meeste regio’s aanwezig zijn. Via het netwerk kunnen werknemers deelnemen aan acties die de aanschaf en/of het gebruik van een e-bike stimuleren.

Bij deze maatregel hoort ook de opzet van goed fietsbeleid, met als onderdelen onder meer: kilometervergoeding (ook onder de 10 kilometer), fiscale mogelijkheden voor vergoeding van onkosten, stalling van fietsen bij de inrichting en douchemogelijkheden.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
 • Minder autobewegingen en dus minder uitstoot van schadelijke stoffen;
 • Vermindering geluidsoverlast;
 • Betere doorstroming van het overige verkeer leidt tot minder uitstoot.
 • Realisatie van voorzieningen (stalling, douchemogelijkheden);
 • Extra administratieve lasten
 • Een fietsende werknemer is vaker tevreden, minder gestrest en meer ontspannen dan een werknemer die met de auto gaat.
 • Ruimtebesparing: op één autoparkeerplaats passen ongeveer 10 fietsen.
 • Met 19 cent reiskostenvergoeding en dagelijks 10 km fietsen is een stadsfiets al in 1 jaar terugverdiend.
 • Werknemers op de fiets hebben jaarlijks gemiddeld 1,3 dagen minder ziekteverzuim
 • Na fietsstimulering is 80% van de werknemers meer betrokken bij hun werkgever.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Het bedrijf kan aantonen aangesloten te zijn bij een van de regionale netwerken en aantonen (via werknemers) meegedaan te hebben met een actie.

Haalbaarheid

Het invoeren van deze maatregel kent een gemiddelde haalbaarheid. Het is niet erg eenvoudig om te implementeren maar ook niet complex.

Bronnen: