4b. Stimuleren openbaar vervoer

Algemeen

Nummer
4
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verplaatsen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar voor bedrijven die toegankelijk zijn met het openbaar vervoer en voor werknemers die vanuit hun woonlocatie ook toegang hebben tot het openbaar vervoer. Voor de zakelijke ritten geldt dat werknemers een reis met het openbaar vervoer kunnen maken die niet disproportioneel langer is dan met de auto. Over het algemeen wordt gerekend met de vuistregel dat de reis met openbaar vervoer maximaal 1,5 keer langer mag duren dan met de auto. Het is mogelijk om deze maatregel eerst tijdelijk als proef te introduceren voordat deze definitief wordt ingevoerd.

Beschrijving

Reizen met het openbaar vervoer in plaats van de auto resulteert in een lagere uitstoot. Immers, de uitstoot van het voertuig wordt gedeeld door alle passagiers in het voertuig. En in veel gevallen is er zelfs geen sprake van uitstoot, omdat vele vormen van het openbaar vervoer al groene stroom gebruiken.

Om reizen met het openbaar vervoer te stimuleren kan de werkgever ervoor kiezen om deze reizen, zowel woon-werk verkeer als zakelijk verkeer te stimuleren. Vaak resulteert dit in een OV-kaart of abonnement van het bedrijf waarmee de werknemers eenvoudig toegang hebben tot het openbaar vervoer en OV-fietsen. De financiering van de ritten met het openbaar vervoer wordt door de werkgever verzorgd, waardoor werknemers niet vooruit hoeven te betalen. Ook is het mogelijk om een hogere kilometervergoeding voor reizen met het openbaar vervoer te hanteren. Niet elke vervoerder heeft de beschikking over dezelfde type producten, daarvoor zijn onafhankelijke derde partijen die een landsdekkende OV-kaart uitbrengen.

Financiële aspecten

Overzicht van de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten

Reizen met het openbaar vervoer leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen dan het reizen per auto omdat:

  • de uitstoot van voertuigen van het openbaar vervoer worden gedeeld door alle passagiers;
  • veel voertuigen in het openbaar vervoer uitstootvrij zijn.
  • Ov-abonnement van bedrijf.
  • Vervallen van kilometervergoeding of leaseauto.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Het zo veel mogelijk reizen met het openbaar vervoer kan worden opgenomen in het personeelsbeleid.

Haalbaarheid

Eenvoudig te implementeren, mits sprake is van leasecontracten, dan dient de invoering van de maatregel daaraan gekoppeld te worden.

Bron: