4c. Pendeldiensten van en naar station

Algemeen

Nummer
4
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verplaatsen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Grotere bedrijven die op enige afstand van een ov-halteplaats (station) zijn gevestigd. Belangrijk is dat het potentieel aan reizigers voldoende is.

Beschrijving

Een pendeldienst is een vorm van vervoer waarmee medewerkers regelmatig tussen twee of meerdere bestemmingen kunnen reizen. Denk aan het vervoer tussen locaties van het bedrijf in of van en naar station. Het kan voorkomen dat het bedrijf of juist de woonlocaties niet nabij een openbaar vervoerpunt liggen. Door een pendeldienst aan te bieden kunnen medewerkers toch comfortabel het openbaar vervoer gebruiken. Pendeldiensten zijn vooral praktisch in de ochtend- en avondspits; hierdoor kan efficiënt vervoer worden ingezet. Eventueel kan het bedrijf voor de daluren taxidiensten aanbieden aan de medewerkers. Er zijn ook pendeldiensten met autonome voertuigen in gebruik, bijvoorbeeld tussen metrostation Kralingse Zoom en het bedrijventerrein Rivium.

Financiële aspecten

Overzicht van de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
  • Minder autobewegingen;
  • Minder uitstoot van schadelijke stoffen;
  • Vermindering geluidsoverlast.
  • Hoge exploitatiekosten pendeldienst, kan eventueel met nabijgelegen bedrijven gedeeld worden;
  • Taxi’s tijdens daluren.
Meer gebruik van openbaar vervoer kan een besparing in woon-werkvergoeding.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Het gebruiken van de pendeldienst dient in afspraken met de werknemers te worden vastgelegd.

Haalbaarheid

Complex: de hoge kosten en mogelijke samenwerking met andere bedrijven maken het lastig om deze maatregel op een efficiënte manier in te voeren.