4d. Samen rijden/car-/vanpoolen

Algemeen

Nummer
4
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verplaatsen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid van carpoolen stijgt met het aantal werknemers. Natuurlijk kan worden samengewerkt met andere bedrijven, zeker als de werktijden synchroon lopen. In de stad zijn de voordelen het grootst in verband met parkeerproblemen.

Beschrijving

Carpoolen houdt in dat meerdere personen samen in één auto van en naar het werk of een andere bestemming gaan. Betrokkenen rijden bij toerbeurt of maken afspraken over het delen van kosten. Om carpoolen onder medewerkers te stimuleren, kunt u:

 • Een carpoolmatch-systeem opzetten (bijvoorbeeld via een app);
 • Carpoolplaatsen onder de aandacht brengen;
 • Parkeerplaatsen dicht bij de ingang;
 • Thuiskomgarantie bieden;
 • Een carpoolvergoeding instellen;
 • Rekening houden met carpoolteams bij het organiseren van het werk.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
 • Betere luchtkwaliteit door minder uitlaatgassen.
 • Besparing van brandstoffen.
 • Een bijkomend voordeel van carpoolen is de vermindering van de fileproblematiek.
 • Opstellen carpoolmatch-systeem;
 • Carpoolen onder de aandacht brengen bij werknemers;
 • Carpoolvergoeding.
 • Bij een voldoende hoeveelheid carpoolers kan worden volstaan met minder parkeerplaatsen. Dit kan zeker op stedelijke locaties een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengen.
 • Andere, duurdere regelingen kunnen achterwege blijven als je zorgt voor carpoolbemiddeling als aanvulling op de secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Sommige werkbesprekingen vinden plaats in de auto van en naar het werk, waardoor onder kantoortijd meer tijd overblijft voor andere werkzaamheden.
 • Minder reiskosten van de medewerkers of minder kosten voor lease-auto´s.

De werkgever kan een stimulans geven aan de werknemers om te gaan carpoolen door het instellen van een carpoolregeling. De Belastingdienst stelt een maximumbedrag per kilometer dat de werkgever mag vergoeden. Daarbij is er een verschil of de werkgever het carpoolen organiseert of dat de werknemer dit zelf doet.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Het bedrijf moet aantonen dat ze:

 • over een dergelijke regeling beschikt (in arbeidsvoorwaarden) en;
 • dat aannemelijk gemaakt wordt (via het aantal carpoolen met werknemers) dat er
 • verplaatsingen zijn komen te vervallen. Het exacte aantal verplaatsingen is nader te bepalen, bijvoorbeeld 10%.

Haalbaarheid

Uit de praktijk blijkt dat het lastig kan zijn om werknemers te laten carpoolen. Tegelijkertijd vergt de maatregel geen grote investeringen. De haalbaarheid is als normaal bestempeld.

Bron: