4e. Parkeerbeleid

Algemeen

Nummer
4
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verplaatsen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Geschikt voor organisaties met eigen parkeerplaatsen en die ruimtegebrek hebben op dit parkeerterrein. Omdat het effect is dat werknemers een keuze maken om op een andere wijze naar de organisatie te reizen, is het noodzakelijk om deze modaliteiten, zoals fietsen, carpoolen of openbaar vervoer ook te stimuleren. De maatregel is niet toepasbaar op bedrijven waarbij in de omgeving voldoende gratis parkeerplaatsen zijn. Doordat hier geen parkeerbeleid is, is het waarschijnlijker dat werknemers in de omgeving gaan parkeren en niet van modaliteit veranderen.

Beschrijving

Als het bedrijf beschikt over een eigen parkeervoorziening dan kunnen afspraken worden gemaakt over regels rondom het gebruik van de parkeervoorziening. Het toepassen van parkeerbeleid is mogelijk wanneer er een tekort is aan parkeerplaatsen. Het parkeerbeleid gaat in op prioritering en voorwaarden. Welke ritten, voertuigen of werknemers hebben toegang tot het parkeerterrein en wat zijn daaraan gebonden voorwaarden. Met het parkeerbeleid is een kans om andere maatregelen te versterken. Denk bijvoorbeeld aan de maatregel ‘Elektrisch Rijden’. Door in het parkeerbeleid voorrang te geven aan elektrische voertuigen, stimuleer je werknemers om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Ook kan carpoolen gestimuleerd worden door een minimale bezetting in te stellen om toegang tot de parkeervoorziening te krijgen. Wanneer de capaciteit meer dan voldoende is, dan kan de werkgever overwegen om de parkeervoorziening te verkleinen of ruimte te bieden voor alternatieve vervoersmogelijkheden door de realisatie van fietsparkeerplekken.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
  • Een restrictief parkeerbeleid zelf vermindert het autoverkeer niet direct, maar zal in de praktijk wel resulteren in afname van het autoverkeer;
  • De afname van het autoverkeer vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen;
  • Daarnaast wordt de geluid- en visuele hinder beperkt en heeft het een positief effect op het ruimtebeslag;
  • Minder auto’s op de weg betekent ook een betere doorstroming waardoor de extra uitstoot als gevolg van files vermindert.
  • Een beperking op het aantal medewerkers dat met de auto naar het werk kan komen zal door sommige medewerkers als een verlaging van de secundaire arbeidsvoorwaarden gezien worden. Deze medewerkers willen hiervoor gecompenseerd worden.
  • Er komt ruimte vrij op het parkeerterrein of er hoeven geen kostbare parkeerplaatsen te worden aangelegd of gehuurd;
  • Werknemers die met de fiets of het openbaar vervoer reizen zijn over het algemeen gezonder doordat deze groep meer beweegt en minder schadelijke stoffen binnenkrijgt.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Als er geen plaats is om te parkeren en er gehandhaafd wordt op het parkeerterrein en de omliggende omgeving zal de maatregel het gewenste effect hebben.

Haalbaarheid

De maatregel is eenvoudig te implementeren maar kan weerstand bij personeel opwekken.

Bronnen: