4f. Reiskostenvergoeding

Algemeen

Nummer
4
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verplaatsen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Bedrijven waar werknemers met enige regelmaat zakelijke ritten maken naar stadscentra.

Beschrijving

Veel bedrijven geven een ter vergoeding van zakelijke kilometers meer dan het onbelaste deel van € 0,19 per km. Een hoge kilometervergoeding stimuleert het gebruik van de auto. Beperken van deze vergoeding in combinatie met een zakelijke ov-kaart (NS-business card, mobility mixx) kan het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Verplaatsingen per openbaar vervoer van stadscentrum naar stadscentrum zijn doorgaans sneller dan die per auto.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
Gebruik van openbaar vervoer in plaats van de auto leidt tot minder uitstoot van schadelijke
  • De kosten van zakelijke OV-abonnementen en -ritten zijn doorgaans lager dan vergoedingen voor de auto, kilometervergoedingen of leaseauto’s.
  • Afhankelijk van welke ritten gemaakt worden, kan de reistijd voor openbaar vervoer hoger liggen.
Het verlagen van de kilometervergoeding levert direct een kostenverlaging op voor het bedrijf omdat het medewerkers minder compenseert voor hun reizen.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

De organisatie kan aantonen een actief OV-stimuleringsbeleid te hebben door aan te tonen dat een substantieel groter deel van de zakelijke verplaatsingen per ov gemaakt worden na verlaging van de vergoeding.

Haalbaarheid

Deze maatregel is eenvoudig te implementeren maar zal wel effect hebben op de arbeidspositie van het bedrijf.