4g. Stimuleren ketenreizen

Algemeen

Nummer
4
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verplaatsen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Op dit moment vinden 7 pilots plaats in Nederland, waaronder in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Twente.

Beschrijving

Veel maatregelen in de categorie ‘verplaatsen van ritten’ richten zich op één specifieke modaliteit als alternatief van de auto. Anno 2020 voert het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat samen met de regio’s 7 pilots uit om onderzoek te doen naar de inzet van MaaS abonnementen. Deze type abonnementen moeten toegang geven tot elke vorm van modaliteit in de regio waardoor er keuzevrijheid is. De verwachting is dat de keuzevrijheid leidt tot ander mobiliteitsgedrag waarbij de auto niet persé de meest voor de hand liggende keuze is.

Financiële aspecten

Overzicht van de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
  • Onbekend
  • Onbekend
  • Onbekend

De kenmerken en voor-/nadelen van de inzet van een MaaS abonnement zijn op dit moment onderwerp van het onderzoek binnen de pilots. Naar verwachting is in 2020 duidelijk of MaaS abonnementen een goede maatregel zijn voor bedrijven.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid en haalbaarheid

De kenmerken en voor-/nadelen van de inzet van een MaaS abonnement zijn op dit moment onderwerp van het onderzoek binnen de pilots. Naar verwachting is in 2020 duidelijk of MaaS abonnementen een goede maatregel zijn voor bedrijven.

Bronnen: