2a. Bandenspanning

Algemeen

Nummer
2
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verschonen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Naast het controleren van de bandenspanning bij reguliere onderhoudsbeurten kan je als werkgever extra controles van de bandenspanning organiseren c.q. extra controles stimuleren. Daarnaast kan je als werkgever stimuleren en faciliteren dat in de voertuigen A-klasse energiezuinige banden worden gemonteerd. Deze banden hebben een lage geluidsklasse en leidt tot bedrijfseconomische en maatschappelijke besparingen.

Beschrijving

Banden zijn het enige contact van je auto met de weg en bepalen voor een groot deel de prestaties van je auto. Het op spanning houden van je banden is belangrijk voor het brandstofverbruik én voor de veiligheid en de levensduur van de band. Door te kiezen voor betere én goed opgepompte banden rij je veiliger, zuiniger, schoner en stiller. In de praktijk blijkt dat circa 50% van de voertuigen rijdt met te lage bandenspanning. Het is daarom zaak om geregeld te controleren of de banden op spanning zijn.

In nieuwe auto’s zit een systeem dat continue de bandenspanning meet. Dit ‘tire pressure monitoring systems’ (TPMS) werkt met sensoren in de wielen. Zodra de bandenspanning afneemt, detecteert de auto dit. Dat voorkomt doorrijden met een lekke of zachte band. Het systeem meet continue, dus de bandenspanning kan zonder veel moeite op ieder gewenst moment worden gecontroleerd in de auto.

Financiële aspecten

Overzicht van de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
  • Hoe groter de rolweerstand, hoe meer brandstof verbruikt wordt. Door het op pijl houden van de bandenspanning kan een brandstofbesparing tot 5% per jaar bereikt worden (bron: duurzaammkb). Dit draagt bij aan het milieu.
  • Aan de aanschaf en installatie van TPMS of zuinigere banden zijn kosten verbonden.
  • Het organiseren van extra controles op de bandenspanning vraagt tijd van de werknemers van het bedrijf.
Door het op pijl houden van de bandenspanning kan een brandstofbesparing tot 5% per jaar bereikt worden (bron: duurzaammkb). In onderstaande tabel staat voor een aantal voertuigtypen beschreven wat de besparingsmogelijkheden zijn.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

De mate waarin energiezuinige en stille banden zijn geïnstalleerd op bedrijfs- en privéwagens.

Haalbaarheid

Deze maatregel is eenvoudig uit te voeren.

Bronnen:

www.debesteband.nl

http://hetnieuwerijden.nl/autotechniek/banden-en-bandenspanning/