2b. Monitoren van het verbruik van voertuigen

Algemeen

Nummer
2
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verschonen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Enkel het brandstofverbruik zegt niet veel, het moet ergens tegen worden afgezet: een benchmark. Dit kan op verschillende wijze:

 • Normgebruik van de autofabrikant
 • Het gehele wagenpark;
 • Per voertuigtype;
 • Per individuele wagen;
 • Per

Een beloningsbeleid stimuleert het nieuwe rijgedrag en om het verbruik te monitoren.

Beschrijving

Het monitoren van het brandstof gebruik van voertuigen heeft als doel dat de bestuurder zijn/haar rijgedrag aanpast. Door bewust rijgedrag en het ‘nieuwe rijden’ neemt het brandstofgebruik af. Als werkgever kan je hier op sturen door het verbruik te monitoren, hiervoor is het daadwerkelijke verbruik van werknemer nodig. De benodigde data is bijvoorbeeld te verkrijgen via de laad-/brandstofpas of de boardcomputer op de vracht- en bestelwagens. Moderne motormanagementsystemen zijn op afstand uitleesbaar en gedetailleerde gegevens over het rijgedrag (snelheid, toerental, versnelling, vertraging, stationair draaien etc.). De data kan worden verzameld en geanalyseerd. Deze maatregel is alleen toepasbaar op ritten die als zakelijk verkeer kunnen worden gezien.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
 • De maatregel leidt niet tot directe brandstofbesparing maar wel in een mogelijke verbetering van het rijgedrag.
 • Geeft wel inzicht in het brandstofverbruik op voertuig- en chauffeur niveau (en de ontwikkeling ervan in de tijd) leidt tot:
  • betere bewustwording;
  • handvatten om gedragsverandering te realiseren;
  • mogelijkheid van het vaststellen van de kosten- en milieueffectiviteit van maatregelen.

Deze maatregel versterkt daarmee de andere maatregelen.

 • Het uitrollen van een monitoring brengt organisatorische kosten met zich mee. De data moet verzameld en geanalyseerd worden. Dit kan als werkgever zelf of via een derde partij.
De baten zijn het inzicht in de potentiële brandstofbesparing wanneer actief gestuurd wordt op rijgedrag (zie maatregel ‘training rijgedrag’).

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Op basis van brandstofregistratie en -systemen van leasemaatschappijen.

Haalbaarheid

De maatregel is eenvoudig in te voeren.

Bron: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/EV%20Wijzer%202.0.pdf