2c. Training rijgedrag

Algemeen

Nummer
2
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verschonen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Voor personenautobestuurders is het niet verplicht om de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ te volgen, dit in tegenstelling van beroepschauffeurs. Werkgevers kunnen de cursus aanbieden aan werknemers die veel onderweg zijn en waarvan de brandstof vergoed wordt door het bedrijf.

Beschrijving

Het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ stimuleert automobilisten, zakelijk rijders, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag door slimmer te rijden en te reizen.

Door je auto slim te besturen kan je flink besparen op het brandstofverbruik. En op die manier kan je een steentje bijdragen aan het verminderen van milieubelasting en geluidsoverlast.

De rijstijl van ‘Het Nieuwe Rijden’ maakt via het curriculum van het CBR al sinds lange tijd onderdeel uit van de reguliere opleidingen voor het rijbewijs. Instructeurs besteden er in de praktijklessen aandacht aan; goed vooruitkijken, anticiperen en vlot opschakelen. Daarnaast bieden diverse (markt)partijen, zoals rijscholen en gespecialiseerde instructeurs (soms ook aangeboden vanuit automerken) aanvullende HNR-rijtrainingen aan.

Op de cursus 'Het Nieuwe Rijden' leren chauffeurs onder meer:

 • Tijdig gas loslaten, en het voertuig uit laten rollen;
 • Rijden met een gelijkmatige snelheid;
 • Afstand houden en anticiperen;
 • Slimmer de versnellingspook te hanteren.

Behalve positief effect op het brandstofverbruik en daarmee de CO2-emissie, heeft ‘Het Nieuwe Rijden’ ook positieve effecten op de uitstoot van overige broeikasgassen, de verkeersveiligheid, ongeval schades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
 • Zuinig rijden heeft geen invloed op het aantal voertuigbewegingen en kilometers.
 • De besparing wordt gerealiseerd op:
  • Brandstof;
  • CO2-uitstoot;
  • emissies van fijnstof en en NOx
 • De kosten voor een cursus verschillen per aanbieder en zijn vanaf circa €200,- beschikbaar.
 • De hoogte van de besparing varieert sterk en is afhankelijk van de mate waarin werknemers al zijn getraind. Ook de manier van trainen, de type ritten en de manier waarop de lesstof wordt toegepast en herhaald. De kosten bedragen circa 300 euro voor een dag (7 uur volgens Code 95) praktijktraining per chauffeur.
 • Daarnaast kan er worden bespaard op het onderhoud aan de voertuigen en is er een verbetering van de verkeersveiligheid en daarmee een besparing op de kosten voor verzekering en schade.
 • Uit de praktijk van wegtransport is gebleken dat een combinatie van training, monitoring van de effecten, reguliere terugkoppeling aan de chauffeurs en herhaaltrainingen het hoogste effect heeft. Brandstofbesparingen tot 10% zijn vaak haalbaar.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Kijkend naar het aantal gevolgde cursussen. Toch zegt dit weinig over hoeveel CO2 er daadwerkelijk wordt bespaard. Door monitoring van het brandstofverbruik is het kwantificeerbaar te maken.

Haalbaarheid

Deze maatregel is eenvoudig uit te voeren en zal relatief snel zijn vruchten afwerpen.

Bron: http://hetnieuwerijden.nl/