2e. Upgrade wagenpark

Algemeen

Nummer
2
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verschonen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Voor bedrijven met zakelijke voertuigen en/of leaseauto’s.

Beschrijving

Bij de aanschaf van bedrijfsvoertuigen of in het leasebeleid is het mogelijk om te kiezen op de uitstoot van schadelijke stoffen van de voertuigen. De werkgever kan dit doen door bijvoorbeeld alleen voertuigen aan te schaffen met een A-label voor energie, of alleen elektrische voertuigen. Ook voor werknemers die de beschikking hebben over een leaseauto kan deze restrictie worden toegepast. Het doorvoeren van deze maatregel kan gelijk plaatsvinden, alleen de upgrade van het wagenpark vindt geleidelijk plaats. Werknemers vervangen hun zakelijke auto pas aan het einde van het leasecontract en als bedrijf vervang je zakelijke voertuigen wanneer ze zijn afgeschreven.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
Schonere auto’s zorgen voor minder uitstoot schadelijke stoffen, zowel wat betreft CO2 als betreft fijnstof. Als de upgrade wordt uitgevoerd zodra voertuigen zijn afgeschreven of contracten afgelopen zijn er geen extra kosten verbonden aan deze maatregel.
  • Brandstofbesparing 5 tot 15%.
  • Lagere operationele

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

Aantonen beleid en restricties leaseautokeuze.

Haalbaarheid

Deze maatregel is eenvoudig implementeerbaar. Bij het opstellen van nieuwe contracten en afschrijving van oude voertuig is het een keuze die gemaakt kan worden. Er gaat wel tijd overheen voor de effecten zichtbaar zijn.