2f. Inzet van deelauto's

Algemeen

Nummer
2
Bedrijfstak
Werkgevers, vervoerders en verladers
Activiteit
Verschonen ritten door werkgevers, verladers en vervoerders

Toepasbaarheid

Voor bedrijven met bedrijfsvoertuigen en/of leaseauto’s voor individuele werknemers.

Beschrijving

Sommige bedrijven stellen auto’s beschikbaar voor individuele werknemers. Omdat deze voertuigen nooit voor de volledige tijd worden ingezet staan ze vaak ongebruikt stil. Dit neemt kostbare ruimte in beslag en het wagenpark onnodig groot. Als maatregel kan de werkgever ervoor kiezen om een gedeeld wagenpark aan te bieden aan de werknemers. Met een goed reserveringssysteem hebben werknemers nog steeds toegang tot de voertuigen, maar doordat de inzet gedeeld wordt, kan het wagenpark kleiner worden. Dit biedt twee voordelen, namelijk dat een kleiner wagenpark sneller verduurzaamd kan worden (minder investering) en daarnaast dat werknemers niet automatisch hun auto voor alle ritten gebruiken, maar alleen voor de noodzakelijke ritten. De werknemer hoeft immers niet zijn eigen auto overal mee naar toe te nemen.

Financiële aspecten

Overzicht met de effecten op het milieu, de kosten en de baten.
Milieu Kosten Baten
  • Een kleiner wagenpark voor dezelfde groep werknemers resulteert in een milieueffect, namelijk minder voertuigen. De reductie aan voertuigen is gelijk de reductie aan uitstoot.
  • De registratie en reserveringen van de deelauto’s worden gefaciliteerd door de werkgever. Hiervoor
moeten kosten te worden gemaakt.
  • Lagere leasekosten door een kleiner wagenpark;
  • Lagere aanschafwaarde door een kleiner wagenpark.

Aanvullende informatie

Handhaafbaarheid

De inzet van deelauto’s dient te worden vastgelegd in regelingen van het bedrijf die gekoppeld zijn aan contracten of beleid. Vervolgens is dit uitvoerbaar en handhaafbaar.

Haalbaarheid

De inzet van deelauto’s in plaats van de beschikking over een individuele auto is een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Dit kan niet individueel worden toegepast, en dient dus in de collectieve voorwaarden te worden opgenomen.