Voorbereiding, deel A

Deel A benoemt de punten die bij de voorbereiding van een energiebesparingsonderzoek van belang zijn. Deel A is vooral bedoeld voor de opdrachtverstrekker en de energie-adviseur.

Verstrekken opdracht energiebesparingsonderzoek

Deze punten zijn bedoeld voor de opdrachtverstrekker van het energiebesparingsonderzoek.

 • het onderzoek en rapport zijn maatwerk voor het bedrijf
 • het onderzoeksbureau werkt volgens deze handreiking en verwerkt alle punten van deze checklist
 • de maatregelen uit de Informatiebank Erkende maatregelen en energiebesparing (EML) zijn beoordeeld en uitgediept
 • overleg met het bevoegd gezag bij afwijken van de handleiding
 • een check op de ervaring van het onderzoeksbureau
 • een check op expertise van het onderzoeksbureau in branche of met activiteit

Opzet en uitvoering van het energiebesparingsonderzoek

Dit onderdeel beschrijft de gevolgde aanpak bij de uitvoer van het energiebesparingsonderzoek.

Verzamelen van informatie

 • interviews met installatiegebruikers.
 • in kaart brengen van de technische ruimtes: procesinstallaties, stoom, perslucht, etc.
 • instelwaarden van regelapparatuur: schakeltijden, temperaturen, toerental, etc.
 • inventarisatie van mogelijke good housekeeping maatregelen.
 • grafieken met de resultaten van uitgevoerde metingen.
 • analyse van de grafieken.
 • een tijdsaanduiding.
 • analyse energienota’s.
 • aanvullende metingen (licht, temperatuur, relatieve vochtigheid, etc.).
 • conclusie over de werking van de apparatuur.
 • de in het verleden genomen maatregelen.

Gedragingen personeel

 • onderhoudsplanning op korte en lange termijn

Selectie van aandachtspunten

 • omvang van het gebruik
 • het gevraagde vermogen
 • mogelijkheden voor het realiseren van besparingen

Toekomstige bedrijfsontwikkelingen

 • een omschrijving van de toekomstige bedrijfsontwikkelingen (ook als er geen plannen zijn voor veranderingen)
 • omzetverhoging
 • oppervlaktevergroting
 • verhuizing
 • nieuwe producten, activiteiten of processen

Onderzoek naar verbeteropties

 • bespreking van resultaten met medewerkers
 • voorstel tot verbeteropties
 • bespreken verbeteropties met medewerkers

Opstellen energiebesparingsplan

 • presentatie van de resultaten aan het management