Het rapport, deel B

Deel B gaat over het opstellen van het energiebesparingsrapport. In artikel 2.16e en bijlage 10b van de Activiteitenregeling milieubeheer staat welke informatie de rapportage moet bevatten.

Onderdelen

Deel B beschrijft wat er in een goed rapport aan de orde moet komen. het richt zich in de eerste plaats op diegenen die het rapport beoordelen. Een goed energiebesparingsrapport bevat de volgende onderdelen:

  • Algemene gegevens
  • Samenvatting
  • Inleiding
  • Beschrijving van het bedrijf
  • Toelichting energieverbruik
  • Energiebalansen
  • Indeling van de maatregelen
  • Energiezorg
  • Toetsing aan bronnen
  • Conclusie en aanbevelingen