Algemene gegevens

Het rapport moet alle standaardgegevens bevatten over het bedrijf, het rapport en de energie-adviseur.

Gegevens bedrijf

In het rapport is een tussenpagina opgenomen met de naam en het adres van het bedrijf. Het adres is correct. Dat wil zeggen dat het om het adres gaat waar het onderzoek heeft plaats gevonden. Dus niet het adres van bijvoorbeeld de moedervestiging. Ook is duidelijk om welke sector/branche het gaat.

Gegevens rapport

Het rapport is voorzien van datum, versie en status (concept, definitief). Een inhoudsopgave is nodig om snel naar de juiste pagina te gaan.

Gegevens energie-adviseur

Op de tussenpagina staat de naam en adres van de energie-adviseur.