Beschrijving van het bedrijf

Een goede beschrijving van de inrichting is de basis van het energiebesparingsonderzoek. Hierin worden onder andere de jaarlijkse bedrijfstijden (nodig voor terugverdientijd), aantal FTE, ploegendiensten, openingen en sluitingstijden besproken.

Vanuit deze inventarisatie bepaalt de energie-adviseur de besparingsmogelijkheden. Eventueel maakt de energieprofielaanpak deel uit van het onderzoek. Een energieprofiel brengt het energetisch gedrag van de inrichting in beeld. Het zet de werkelijk gemeten verbruikswaarden uit tegen bijvoorbeeld de buitentemperatuur of de bezettingsgraad. Onjuiste of verlopen instellingen van installaties of defecte installatie-onderdelen komen hierdoor aan het licht.

De procesbeschrijvingen in combinatie met de energieverbruiksanalyse geven het bedrijf en het bevoegd gezag inzicht in de energiesituatie van het bedrijf.

In dit onderdeel komen de bedrijfsinterne en externe factoren aan bod.

Bedrijfsinterne en –externe factoren

Het rapport beschrijft de belangrijkste bedrijfsinterne en –externe factoren die het energieverbruik beïnvloeden. Denk hierbij aan buitentemperatuur, schaalgrootte/ capaciteitsbezetting, productspecificaties, graaddagen, grondstofsamenstelling en wet- en regelgeving. Ook als er geen belangrijke invloedsfactoren zijn, is dat hier vermeld. Als er meer factoren zijn, geeft het bedrijf de volgorde van belang aan. Vaak heeft de brancheorganisatie onderzoek gedaan naar deze invloedsfactoren en kan de energie-adviseur hier te rade gaan.