Inleiding

In de inleiding is beschreven wat het kader en de scope van het onderzoek is.

Kader van het onderzoek

Het moet duidelijk zijn wat het kader is van het energiebesparingsonderzoek: het Activiteitenbesluit, de Wabo of een project.

Scope van het onderzoek

De scope van het onderzoek geeft aan welke ruimtes en processen in het onderzoek zijn meegenomen. Belangrijk is dat bij het onderzoek de hele inrichting en alle activiteiten daarbinnen zijn onderzocht. Dat wil zeggen de gebouw- en niet-gebouwgebonden onderdelen en alle energieverbruikende installaties en processen.