Inleiding

In de inleiding is beschreven wat het kader en de scope van het onderzoek is.

Kader van het onderzoek

Het moet duidelijk zijn wat het kader is van het energiebesparingsonderzoek: het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Scope van het onderzoek

De scope van het onderzoek geeft aan welke activiteiten en processen in het onderzoek zijn meegenomen. Belangrijk is dat bij het onderzoek alle activiteiten en processen daarbinnen zijn onderzocht.