Toetsing aan bronnen

De adviseur raadpleegt diverse bronnen en benoemt deze in het rapport. Wel geraadpleegde maar niet gebruikte bronnen worden benoemd. Het kan zijn dat de bronnen uiteindelijk niet de juiste informatie gaven of niet van toepassing zijn voor het bedrijf.

In ieder geval vond er een toetsing plaats aan de Best Beschikbare Technieken uit de BREF Energy Efficiency en andere van toepassing zijnde BREFs. Dit kunnen sectorgebonden of algemene BREFs zijn. Het is mogelijk dat een BREF geen goede toepassing bood omdat de bedrijfssituatie zich daar niet voor leende. Het rapport benoemt dit.

Veel sectoren hebben een idee over de belangrijkste prestatie-eisen waaraan de sector in 2030 moet voldoen. In het rapport staat welke aspecten, kansen en toekomstlijnen kansrijk zijn voor het bedrijf.

Suggesties voor te raadplegen bronnen zijn:

  • Database Energiebesparing en Winst
  • BREF energy efficiency
  • Andere van toepassing zijnde BREFs
  • Documenten van de branche-organisatie
  • Andere geraadpleegde bronnen

IPPC-bedrijven moeten altijd de relevante BREFs raadplegen.