Verstrekken opdracht

Een goede voorbereiding vergroot de kans op een volledig en goed rapport. Een goed onderzoek biedt maatwerk voor het bedrijf en maakt een vervolgonderzoek overbodig. Het gaat dan ook verder dan een opsomming van erkende maatregelen zoals zowel genoemd in bijlage 10c van de Activiteitenregeling milieubeheer  als in de Informatiebank Erkende maatregelen energiebesparing (EML).

Het uitgangspunt is dat het onderzoeksbureau werkt volgens deze handreikingen. Als opdrachtgever is het bedrijf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het rapport. Bij afwijken heeft het bij voorkeur vooraf overleg met het bevoegd gezag. Het is aan het bevoegd gezag te bepalen of het akkoord is met het onderzoeksvoorstel.

Adviesbureau met expertise

De kans op een gedegen onderzoek en een volledig rapport is groter als het bedrijf een adviesbureau in de arm neemt met expertise in de branche of met de activiteit (bijvoorbeeld verlichting of koeling). Het opdrachtgevend bedrijf kan hiertoe het cv opvragen bij de offerte. Om onduidelijkheden te voorkomen, is het raadzaam om in een opdrachtbevestiging te vermelden hoe een rapport moet worden opgezet. Hiervoor kan het sjabloon voor de onderzoeksplicht zoals opgesteld door het RVO worden gebruikt. Dit voorkomt dat een onderzoeksrapport onjuist wordt opgesteld.

Als u als toezichthouder weinig ervaring heeft met het beoordelen van een energie-besparingsonderzoek, zoek dan contact met collega’s van de eigen of andere omgevingsdiensten met meer ervaring in energieonderzoeken.