Verstrekken opdracht

Een goede voorbereiding vergroot de kans op een volledig en goed rapport. Een goed onderzoek biedt maatwerk voor het bedrijf en maakt een vervolgonderzoek overbodig. Het gaat dan ook verder dan een opsomming van erkende maatregelen en de maatregelen genoemd in de Kennisbank Energiebesparing en Winst.

Het uitgangspunt is dat het onderzoeksbureau werkt volgens deze handreikingen. Als opdrachtgever is het bedrijf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het rapport. Bij afwijken heeft het bij voorkeur vooraf overleg met het bevoegd gezag. Het is aan het bevoegd gezag te bepalen of het akkoord is met het onderzoeksvoorstel.

De kans op een gedegen onderzoek en een volledig rapport is groter als het bedrijf een adviesbureau in de arm neemt met expertise in de branche of met de activiteit (bijvoorbeeld verlichting of koeling). Het opdrachtgevend bedrijf kan hiertoe het cv opvragen bij de offerte.

Als u als toezichthouder weinig ervaring heeft met het beoordelen van een energiebesparingsonderzoek, zoek dan contact met collega’s van de eigen of andere omgevingsdiensten.