Bijeenkomsten

Blijf op de hoogte van evenementen over energiebesparing in relatie tot de Wet milieubeheer (zoals het Activiteitenbesluit) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zoals omgevingsvergunningen).