3de Nationale netwerkbijeenkomst Energie 2019

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Seats2Meet - Moreelsepark 65, Utrecht
Doelgroep

Medewerkers energie werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk.

Omschrijving

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met Kenniscentrum InfoMil (onderdeel van Rijkswaterstaat) de 'Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing'.

Deze bijeenkomsten richten zich op belangrijke ontwikkelingen voor de energietransitie. De focus ligt hierbij op de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor overheden.
Het belangrijkste thema van deze bijeenkomst is 'Informatiegestuurde handhaving op basis van de informatieplicht energiebesparing'.
Het definitieve programma volgt later.
Meer informatie

Doel

  • Medewerkers van overheden (pro-)actief bij laten dragen aan beleidsvoorstellen vanuit het Rijk.
  • Medewerkers van overheden informeren, zodat zij werkzaamheden rond toezicht en handhaving van energiebesparende maatregelen effectief kunnen uitvoeren.

Wat gebeurt er tijdens deze bijeenkomsten?

Brede kennisoverdracht en -uitwisseling tussen gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. Het delen van praktijkervaringen over energiebesparing. Ook praat het ministerie van EZK u bij over (beleids-)ontwikkelingen in de energietransitie.

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan aan via energie@infomil.nl. Ook kunt u via deze weg andere vragen stellen over de Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing.


Uw onderwerpen