Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing en webinars

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat, de Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing.

Deze bijeenkomsten richten zich op belangrijke ontwikkelingen voor de energietransitie. De focus ligt op de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor energiemedewerkers bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk.

Doel

  • Medewerkers van overheden (pro-)actief bij laten dragen aan beleidsvoorstellen vanuit het Rijk.
  • Medewerkers van overheden informeren, zodat zij werkzaamheden rond toezicht en handhaving van energiebesparende maatregelen effectief kunnen uitvoeren.

Wat gebeurt er tijdens deze bijeenkomsten?

Brede kennisoverdracht en -uitwisseling tussen gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. Het delen van praktijkervaringen over energiebesparing. Ook praat het ministerie van EZK u bij over (beleids)ontwikkelingen in de energietransitie.

Waar en wanneer?

Webinars 2021

Datum

Aanmelden

Programma

20 mei 2021

Aanmelden

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • De ontwikkeling van nieuwe convenanten energiebesparing voor Diensten en Industrie
  • ETS bedrijven en energiebesparingsplicht
  • Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) - uitvoering VUE ronde 1 en 2, ontwikkeling VUE 3
  • Actualisatie en verbreding van de Erkende maatregelen energiebesparing
  • Informatieplicht energiebesparing - stand van zaken, 2e ronde 2023

23 september 2021

Nog niet mogelijk Nog niet bekend

Terugblik op eerdere netwerkbijeenkomsten en webinars

Webinars 2020

Datum

Aanmelden

Programma

Webinar 2 juli 2020

Niet meer mogelijk Terugkijken en meer informatie

Webinar 26 november 2020

Niet meer mogelijk

Programma (docx, 15 kB)

Webinar terugkijken

Presentaties (pdf, 4.1 MB)

Nationale netwerkbijeenkomsten 2019

Datum Locatie Thema en programma

21 maart 2019

La Vie Meetingcenter Utrecht

St.Jacobsstraat 61 Utrecht

Programma 21 maart (pdf, 118 kB)

Impressie van de bijeenkomst met presentaties en links (docx, 2 MB)

6 juni 2019

Mammoni Mariaplaats 14 Utrecht

Programma 6 juni (docx, 116 kB)

Impressie van de bijeenkomst (docx, 150 kB)

26 september 2019

Seats2meet Utrecht CS

Hoofdthema van de bijeenkomst:
Informatiegestuurde handhaving op basis van de informatieplicht energiebesparing.

Programma 26 september (docx, 134 kB)

Impressie van de bijeenkomst (docx, 740 kB)