Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met Kenniscentrum InfoMil (onderdeel van Rijkswaterstaat) de 'Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing'.

Deze bijeenkomsten richten zich op belangrijke ontwikkelingen voor de energietransitie. De focus ligt hierbij op de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor overheden.

Doel

  • Medewerkers van overheden (pro-)actief bij laten dragen aan beleidsvoorstellen vanuit het Rijk.
  • Medewerkers van overheden informeren, zodat zij werkzaamheden rond toezicht en handhaving van energiebesparende maatregelen effectief kunnen uitvoeren.

Wat gebeurt er tijdens deze bijeenkomsten?

Brede kennisoverdracht en -uitwisseling tussen gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. Het delen van praktijkervaringen over energiebesparing. Ook praat het ministerie van EZK u bij over (beleids-)ontwikkelingen in de energietransitie.

Waar en wanneer?

Aanvang en einde?

De netwerkbijeenkomsten starten om 14:00 uur en eindigen uiterlijk om 17:00 uur. Na afloop is er de gelegenheid om te netwerken met uw collega's onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor wie?

Medewerkers energie werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk kunnen zich aanmelden voor de netwerkbijeenkomsten.

Heeft u interesse om deel te nemen?

Meldt u dan aan via energie@infomil.nl. Ook kunt u via deze weg andere vragen stellen over de Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing.

Impressie

Om u een indruk te geven van de bijeenkomsten kunt u de impressies en presentaties van de Nationale netwerkbijeenkomsten 2018 raadplegen.