Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met Kenniscentrum InfoMil (onderdeel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) de 'Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing 2018'.

Deze bijeenkomsten richten zich op belangrijke ontwikkelingen voor de energietransitie. De focus ligt hierbij op de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor overheden.

Doel

  • De uitvoeringspraktijk in staat stellen om (pro-)actief bij te dragen aan beleidsvoorstellen vanuit het Rijk.
  • De uitvoeringspraktijk informeren waardoor zij werkzaamheden rond toezicht en handhaving van energiebesparende maatregelen effectief kan uitvoeren.

Voor wie?

De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers energie werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk.

Wat gebeurt er tijdens deze bijeenkomsten?

Brede kennisoverdracht en -uitwisseling tussen gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. Het delen van praktijkervaringen over energiebesparing. Ook praat het ministerie van EZK u bij over (beleids-)ontwikkelingen in de energietransitie.

Waar en wanneer?

Nationale netwerkbijeenkomsten

Datum

Locatie

Thema & programma

28 maart 2018

LEF Future Center Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2  Utrecht

Informatie over het programma (docx, 75 kB)

Impressie van de bijeenkomst

6 juni 2018

Stadskasteel Oudaen
Oudegracht 99 Utrecht

Programma (docx, 102 kB)

Impressie van de bijeenkomst

Presentaties (pdf, 811 kB)

20 september 2018

Stadskasteel Oudaen 
Oudegracht 99 Utrecht

Conceptprogramma (docx, 103 kB)

29 november 2018

Stadskasteel Oudaen 
Oudegracht 99 Utrecht

Nog onbekend

Aanvang en einde?

De netwerkbijeenkomsten starten om 14:00 uur en eindigen uiterlijk om 17:00 uur. Na afloop is er de gelegenheid om te netwerken met uw collega's onder het genot van een hapje en een drankje.

Heeft u interesse om deel te nemen?

Meldt u dan aan via energie@infomil.nl. Ook kunt u via deze weg andere vragen stellen over de Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing.


Uw onderwerpen

Hulpmiddelen ter verlichting van de verplichting

Kenniscentrum InfoMil biedt meerdere hulpmiddelen om eenvoudiger de verplichting  om energie te besparen na te leven. De middelen zijn toegankelijk voor iedereen aan de slag gaat met erkende maatregelen voor energiebesparing.