Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met Kenniscentrum InfoMil (onderdeel van Rijkswaterstaat) de 'Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing'.

Deze bijeenkomsten richten zich op belangrijke ontwikkelingen voor de energietransitie. De focus ligt hierbij op de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor overheden.

Doel

  • De uitvoeringspraktijk in staat stellen om (pro-)actief bij te dragen aan beleidsvoorstellen vanuit het Rijk.
  • De uitvoeringspraktijk informeren waardoor zij werkzaamheden rond toezicht en handhaving van energiebesparende maatregelen effectief kan uitvoeren.

Wat gebeurt er tijdens deze bijeenkomsten?

Brede kennisoverdracht en -uitwisseling tussen gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. Het delen van praktijkervaringen over energiebesparing. Ook praat het ministerie van EZK u bij over (beleids-)ontwikkelingen in de energietransitie.

Waar en wanneer?

Nationale netwerkbijeenkomsten 2019

Datum

Locatie

Thema & programma

21 maart 2019

La Vie Meeting Center Utrecht

St. Jacobsstraat 61 Utrecht

Programma (pdf, 118 kB)

6 juni 2019

Utrecht Informatie volgt later

19 september 2019

Utrecht Informatie volgt later

28 november 2019

Utrecht

Informatie volgt later

Aanvang en einde?

De netwerkbijeenkomsten starten om 14:00 uur en eindigen uiterlijk om 17:00 uur. Na afloop is er de gelegenheid om te netwerken met uw collega's onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor wie?

Medewerkers energie werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk kunnen zich aanmelden voor de netwerkbijeenkomsten.

Heeft u interesse om deel te nemen?

Meldt u dan aan via energie@infomil.nl. Ook kunt u via deze weg andere vragen stellen over de Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing.

Hier vindt u impressies en presentaties van de Nationale netwerkbijeenkomsten 2018.


Uw onderwerpen

Hulpmiddelen ter verlichting van de verplichting

Kenniscentrum InfoMil biedt meerdere hulpmiddelen om eenvoudiger de verplichting  om energie te besparen na te leven. De middelen zijn toegankelijk voor iedereen aan de slag gaat met erkende maatregelen voor energiebesparing.