Energie-Efficiency Richtlijn - EED

In 2012 stelde het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De EED verplicht lidstaten tot een lijst van dingen (besparingstempo, bemetering, renovatie overheidsgebouwen, KBA’s warmte etc).

Eén daarvan is dat lidstaten in nationale wetgeving een auditplicht invoeren. Nederland heeft deze plicht geregeld in de "Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie".

Dit gaat onder meer over het uitvoeren van een energie-audit door grote ondernemingen.

De energie-audit is van toepassing op de grote ondernemingen. Dit zijn ondernemingen:

  • waar meer dan 250 FTE werkzaam zijn OF
  • met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen EN een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen De regeling kunt u ook vinden op overheid.nl. Op de website van RVO kunt u meer informatie vinden over de EED en de auditplicht.

Met behulp van het stappenplan kunt u bepalen of de onderneming auditplichtig is.

De werkinstructie helpt u bij het beoordelen van energie-audits en de bijbehorende verslagen. Het gaat daarbij om toezicht op naleving van de auditplicht.

Onder de kop EED en erkende maatregelen vindt u een uitleg over de verschillen en overlapping tussen beide regelingen.


Uw onderwerpen