Erkende maatregelen voor energiebesparing

Door het Energieakkoord voor duurzame groei zijn voor 19 bedrijfstakken pakketten met erkende maatregelen voor energiebesparing formeel aangewezen. Op deze pagina leest u voor welke bedrijfstakken deze pakketten beschikbaar zijn. Ook wordt u naar meer achtergrondinformatie geleid.

Sinds de introductie van de erkende maatregelen voor energiebesparing (december 2015) zijn nu voor 19 bedrijfstakken pakketten met erkende maatregelen beschikbaar. In tabel 1 is per bedrijfstak de volgende informatie aangeboden:

  • een uittreksel met als basis de bijlage 10 van de Activiteitenregeling (kolom 2)
  • een koppeling naar de achtergrondinformatie, per erkende maatregel voor energiebesparing, in de kennisbank (kolom 3)
  • een overzicht van de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) per erkende maatregel voor energiebesparing (kolom 4)
  • een uittreksel van de geactualiseerde bijlage 10 (Staatscourant 2019-8650) (pdf, 22 MB) die per 1 april 2019 in werking zal treden (kolom 5)
  • een overzicht van de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) bij de geactualiseerde bijlage 10 (kolom 6)
Tabel 1: Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing

Bedrijfstak

Bijlage 10

Kennisbank

DBO

Bijlage 10

DBO

Inwerking per 1-1-2018 - heden

In werking per

1-4-2019

1. Metalelektro en MKB-metaal Uittreksel (docx, 63 kB)

infomil.nl/metaal

DBO maatregelen (xlsx, 11 kB)

Uittreksel (docx, 77 kB)

DBO maatregelen (xlsx, 31 kB)
2. Autoschadeherstel-bedrijven Uittreksel (docx, 50 kB)

infomil.nl/

autoschadeherstel

DBO maatregelen (xlsx, 11 kB) Uittreksel (docx, 79 kB) DBO maatregelen (xlsx, 28 kB)
3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen Uittreksel (docx, 81 kB) infomil.nl/zorg DBO maatregelen (xlsx, 11 kB) Uittreksel (docx, 114 kB) DBO maatregelen (xlsx, 33 kB)
4. Kantoren Uittreksel (docx, 60 kB) infomil.nl/kantoren DBO maatregelen (xlsx, 11 kB) Uittreksel (docx, 77 kB) DBO maatregelen (xlsx, 32 kB)
5. Onderwijsinstellingen Uittreksel (docx, 66 kB) infomil.nl/onderwijs DBO maatregelen (xlsx, 11 kB) Uittreksel (docx, 96 kB) DBO maatregelen (xlsx, 29 kB)
6. Commerciële datacenters Uittreksel (docx, 41 kB) infomil.nl/datacenters DBO maatregelen (xlsx, 11 kB) Uittreksel (docx, 60 kB) DBO maatregelen (xlsx, 31 kB)
7. Rubber- en kunststofindustrie Uittreksel (docx, 66 kB)

infomil.nl/

rubberenkunststof

DBO maatregelen (xlsx, 12 kB) Uittreksel (docx, 87 kB) DBO maatregelen (xlsx, 32 kB)
8. Levensmiddelen Uittreksel (docx, 98 kB)

infomil.nl/

levensmiddelen

DBO maatregelen (xlsx, 13 kB) Uittreksel (docx, 139 kB) DBO maatregelen (xlsx, 33 kB)
9. Agrarische sector Uittreksel (docx, 46 kB) infomil.nl/agrarisch DBO maatregelen (xlsx, 11 kB) Uittreksel (docx, 73 kB) DBO maatregelen (xlsx, 29 kB)
10. Mobiliteitsbranche Uittreksel (docx, 47 kB) infomil.nl/mobiliteit DBO maatregelen (xlsx, 12 kB) Uittreksel (docx, 56 kB) DBO maatregelen (xlsx, 27 kB)
11. Sport en recreatie Uittreksel (docx, 65 kB)

infomil.nl/

sportrecreatie

DBO maatregelen (xlsx, 12 kB) Uittreksel (docx, 57 kB) DBO maatregelen (xlsx, 33 kB)

12. Hotels en

restaurants

Uittreksel (docx, 51 kB)

infomil.nl/

hotelsrestaurants

DBO maatregelen (xlsx, 11 kB) Uittreksel (docx, 54 kB) DBO maatregelen (xlsx, 33 kB)
13. Drukkerijen, papier en karton Uittreksel (docx, 80 kB)

infomil.nl/d

rukpapierkarton

DBO maatregelen (xlsx, 12 kB) Uittreksel (docx, 102 kB) DBO maatregelen (xlsx, 30 kB)
14. Bouwmaterialen Uittreksel (docx, 60 kB)

infomil.nl/

bouwmaterialen

DBO maatregelen (xlsx, 11 kB) Uittreksel (docx, 63 kB) DBO maatregelen (xlsx, 31 kB)
15. Verf en drukinkt Uittreksel (docx, 66 kB) infomil.nl/verfeninkt DBO maatregelen (xlsx, 11 kB) Uittreksel (docx, 68 kB) DBO maatregelen (xlsx, 31 kB)
16. Tankstations en autowasinrichtingen Uittreksel (docx, 56 kB) infomil.nl/tankenwas DBO maatregelen (xlsx, 12 kB) Uittreksel (docx, 73 kB) DBO maatregelen (xlsx, 30 kB)
17. Meubels en hout Uittreksel (docx, 72 kB)

infomil.nl/

meubelsenhout

DBO maatregelen (xlsx, 12 kB) Uittreksel (docx, 106 kB) DBO maatregelen (xlsx, 32 kB)
18. Bedrijfshallen Uittreksel (docx, 93 kB) infomil.nl/bedrijfshallen DBO maatregelen (xlsx, 12 kB) Uittreksel (docx, 114 kB) DBO maatregelen (xlsx, 30 kB)
19. Detailhandel Uittreksel (docx, 74 kB) infomil.nl/detailhandel DBO maatregelen (xlsx, 5.7 MB) Uittreksel (docx, 99 kB) DBO maatregelen (xlsx, 29 kB)

Meer informatie

Meer over Doelmatig beheer en onderhoud (DBO).

Alle erkende maatregelen en DBO-maatregel (voor zover van toepassing) zijn ook per bedrijfstak opgenomen in de volgende hulpmiddelen:

Let op

Versie per 1-1-2018: de automatische omzetting van wetten.nl naar de Word-documenten is niet niet helemaal goed gegaan. De bestanden zijn gecontroleerd en aangepast. Wij raden u aan de documenten opnieuw te downloaden. Er zijn fouten gevonden bij de volgende maatregelen.
7, Rubber en kunststof: 29b
8, Levensmiddelenindustrie: 41d, 42f, 43d, 44b, 58b en 59b
13, Drukkerijen, Papier en Karton: 23d, 24b, 45b
14, Bouwmaterialen: 1b, 11c
16, Tank en was: 1b
17, Meubels en hout: 47b
18, Bedrijfshallen: 1b, 29d, 30b, 51b


Uw onderwerpen

Filterinstrument erkende maatregelen voor energiebesparing (FEM)

Het FEM helpt u in 6 stappen naar de van toepassing zijnde erkende maatregelen voor een bedrijf, organisatie en/of instelling. Ontdek hier de mogelijkheden voor uw situatie.

Kennisbank Energiebesparing en Winst

In de kennisbank vindt u nuttige achtergrondinformatie voor alle aangewezen erkende maatregelen voor energiebesparing. Met de kennisbank krijgt u een beter beeld waarom bepaalde maatregelen nodig zijn.

Actualisatie bijlage 10 met erkende maatregelen voor energiebesparing in de Activiteitenregeling

In februari 2019 wordt de geactualiseerde bijlage 10 van de Activiteitenregeling gepubliceerd.