Filter Erkende Maatregelen energiebesparing

Met behulp van het Filter Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM) selecteert u in 6 stappen de relevante erkende maatregelen energiebesparing voor een bedrijf. Het FEM geeft snel inzicht in hoeverre het bedrijf voldoet aan de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit. U kunt het FEM op pc, tablet en smartphone gebruiken. Er is een openbare versie van het FEM en een versie voor het bevoegd gezag, met account voor toezichthouders.

Direct naar FEM- Bevoegd Gezag
(met account)

Direct naar FEM-Openbaar
(voor iedereen)

Wat biedt het FEM?

Beide versies bevatten de volgende faciliteiten:beeldscherm

  • Alle erkende maatregelen voor energiebesparing die in werking zijn (Activiteitenregeling, bijlage 10)
  • Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud voor deze erkende maatregelen
  • Locatie-specifiek overzicht van de relevante technieken én de energiebesparingsdoelen
  • De mogelijkheid om de informatie per bedrijfslocatie op elk moment te wijzigen
  • Uniform inspectierapport met alle bevindingen per locatie

Aanvullend bevat het FEM met account:

  • Een persoonlijk startscherm met eigen bedrijfsinspecties
  • De mogelijkheid een checklist te versturen aan een bedrijf. De door het bedrijf ingevulde gegevens worden na retourzending direct verwerkt in de aangemaakte inspectie.

Bekijk de instructiefilm over het FEM Bevoegd Gezag 

Persoonlijke FEM-account aanvragen

U kunt een persoonlijk FEM-account aanvragen als u als toezichthouder werkzaam bent voor het bevoegd gezag of omgevingsdienst of betrokken bent bij het doen van inspecties. Inhuurmedewerkers kunnen een tijdelijk account aanvragen.

Vraag een persoonlijk FEM-account aan.

Zie ook: