Filterinstrument erkende maatregelen energiebesparing

Het Filterinstrument Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM) helpt in 6 stappen om toepasselijke erkende maatregelen voor energiebesparing te bepalen. Het FEM geeft snel inzicht in hoeverre een locatie voldoet aan de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit.

Het FEM is op een pc, een tablet en een smartphone te gebruiken. Het FEM heeft twee versies waarbij de inhoud identiek is. Het enige verschil is dat de versie met een gebruikersaccount aanvullende opties biedt voor een gebruiker.

Wat bieden beide versies van het FEM aan?

Beide versies van het FEM bieden de volgende informatie aan:

  • Alle in werking getreden erkende maatregelen voor energiebesparing (basis is bijlage 10 van de Activiteitenregeling).
  • Alle maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud voor de relevante erkende maatregelen voor energiebesparing.
  • Locatie-specifiek overzicht met de energiebesparingsdoelen (erkende maatregelen) én bijhorende te treffen middelen (technieken).
  • Per locatie (eventueel per gebouw) een uniform rapport met alle bevindingen.
  • Per locatie (eventueel per gebouw) een specifieke actielijst met de te treffen erkende maatregelen voor energiebesparing. Actielijst kan per e-mail met andere personen worden gedeeld.

Wat biedt het FEM met gebruikersaccount aanvullend aan?

  • Een persoonlijk startscherm met alle lopende en afgeronde opnames van de erkende maatregelen voor energiebesparing.
  • Een controle- en invoerlijst die per e-mail aan een andere persoon wordt gestuurd. De desbetreffende persoon kan deze lijst vooraf invullen voor een bepaalde locatie en deze (deels of volledig) ingevuld terugsturen voor verdere behandeling.
  • Een exportfunctie voor alle ingevoerde gegevens per locatie in een XML-format.
  • Specifieke beheerrechten die het mogelijk maken om alle opnames in te zien voor of namens één organisatie.

Hoe vraagt u een gebruikersaccount aan?

U kunt een gebruikersaccount aanvragen door de informatie aan te leveren via het aanvraagformulier.


Uw onderwerpen

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Voor 19 bedrijfstakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing via de wet- en regelgeving weergegeven. Op de volgende internetsites vindt u een overzicht van de relevante bedrijfstakken en meer achtergrondinformatie per erkende maatregel voor energiebesparing.