Aanvraag FEM-gebruikersaccount

Een gebruikersaccount voor het FEM kunt u met het onderstaande formulier aanvragen. Voor tijdelijke medewerkers geldt de mogelijkheid voor een tijdelijk account.

Let op, per 1 april 2019 treden de nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing in werking. De huidige FEM is gebaseerd op de geldende bijlage 10 in de Activiteitenregeling (zie www.wetten.overheid.nl). De nieuwe erkende maatregelen worden zo spoedig mogelijk ontsloten via al onze hulpmiddelen waaronder het FEM.

Stap 12