Alternatieve maatregelen

Een ondernemer kan voor één van de maatregelen een alternatieve maatregel kiezen. Het alternatief is gelijkwaardig of beter dan de techniek die genoemd staat in de erkende maatregelenlijst.

Het doel van de maatregel

Het alternatief kan alleen een maatregel met hetzelfde doel vervangen. Bij de erkende maatregel staat het doel bij 'omschrijving maatregel' en is bijvoorbeeld 'Temperatuur per ruimte naregelen of onnodig branden van buitenverlichting voorkomen'.

Het is dan ook niet mogelijk een maatregel die het 'geïnstalleerd vermogen van de buitenverlichting beperkt' te vervangen voor een maatregel die 'het onnodig branden van de buitenverlichting' voorkomt.

Maatregelen voor duurzame opwekking van energie gelden niet als alternatieve maatregel. Dit is omdat het geen energiebesparing is maar opwekking.

Ditzelfde geldt voor een maatregel van een andere activiteit. Zo kan een verlichtingsmaatregel nooit een alternatief zijn voor een verwarmingsmaatregel.

Langere terugverdientijd dan 5 jaar

Het staat de drijver daarbij vrij om te kiezen voor energiebesparende maatregelen die een langere terugverdientijd hebben dan 5 jaar. Het gaat namelijk niet om de terugverdientijd, maar om de hoeveelheid energie die de maatregel bespaart. Deze keuzes zijn de eigen verantwoordelijkheid van de drijver van de inrichting. Vooraf hoeft de drijver geen toestemming van het bevoegd gezag te vragen. Dit is wel aan te raden om discussie achteraf te voorkomen.

Verschil van mening over gelijkwaardigheid

Meent het bevoegd gezag dat de maatregel niet gelijkwaardig is aan de erkende maatregel? Dan moet het bevoegd gezag dat aannemelijk maken. De drijver moet de informatie die nodig is aan het bevoegd gezag geven.

Alternatieve maatregelen en de erkende maatregelensystematiek

Door het nemen van alternatieve maatregelen wijkt de drijver af van bijlage 10 bij de Activiteitenregeling. Daarmee is niet meteen de erkende maatregelaanpak van tafel. Een mogelijke discussie kan alleen over deze ene alternatieve maatregel gaan.