Bijzondere omstandigheden

Het onderdeel 'bijzondere omstandigheden' gaat over het energielabel en de leeftijd van het gebouw. Als het gebouw een energielabel heeft van een afgesproken klasse, dan hoeft de drijver niet alle gebouwgebonden maatregelen te nemen.

Bouwregelgeving

Naast het Activiteitenbesluit stelt ook de bouwregelgeving eisen aan energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit 2012 en het Besluit energieprestatie gebouwen. Als de energiezuinigheid al in de bouwregelgeving staat, is een regel in het Activiteitenbesluit niet nodig.

Het Bouwbesluit 2012 (artikel 5.2) heeft regels voor de energieprestatiecoëfficiënt. Ieder nieuw gebouw voldoet hieraan als het af is.

Energielabel en nieuwbouw

Het Besluit energieprestatie gebouwen kent een energielabel dat bij verkoper of verhuurder aan de koper of huurder geeft. Dit energielabel is 10 jaar geldig.

Het gebouw is voldoende energiezuinig bij:

  • nieuwbouw en het gebouw dus aan de energieprestatienorm voldoet
  • een energielabel dat minder dan 10 jaar oud is.

Gebouwgebonden maatregelen

Deze uitzonderingen gelden alleen voor maatregelen die ingrijpen op de gebouwschil of gebouwgebonden maatregelen als verwarmen, isoleren, koelen, verlichten, warm tapwater en ventileren.

De uitzondering geldt alleen voor het gebouw waarop het energielabel of waarop de energieprestatiecoëfficiënt betrekking heeft. Voor de andere gebouwen van de inrichting is er geen uitzondering.