DBO-maatregelen

Om zoveel mogelijk energie te besparen moet de drijver van de inrichting de erkende maatregelen goed beheren en onderhouden. Dit heet Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de investering zich ook echt terug.

Toezicht op DBO

DBO is niet expliciet genoemd in wet- en regelgeving. De maatregel moet goed werken, dus daar controleert de toezichthouder op. Als het niet-functioneren een gevolg is van onvoldoende doelmatig beheer en onderhoud, dan is dat toch nog af te dwingen. De DBO-lijst als een checklist gebruiken en handhaven op een DBO-maatregel terwijl de maatregel wel goed werkt, is niet wat de toezichthouder moet doen.

De toezichthouder handhaaft wel bij vervuilingen, slijtages of een verkeerde inregeling, waardoor de maatregel duidelijk niet meer goed werkt.

De lijst met maatregelen voor DBO

De kennisbank Energiebesparing en Winst heeft voor iedere maatregel ook DBO-maatregelen die de drijver kan uitvoeren.

De lijst met DBO-maatregelen kunt u vinden op de pagina , in tabel 1, kolom DBO. Iedere bedrijfstak heeft een eigen pakket DBO-maatregelen.

DBO voor alternatieve maatregelen

Natuurlijk moet de drijver ook een alternatieve maatregel doelmatig beheren en onderhouden. Anders dan bij de erkende maatregelen is niet vooraf vast te stellen hoe DBO er bij deze alternatieve maatregel uit ziet. Vooraf is namelijk niet bekend welke alternatieve maatregelen de drijver zal nemen.