Economische of technische randvoorwaarden

Voor de maatregelen zijn er randvoorwaarden opgenomen. Deze zorgen er voor dat de maatregel zich daadwerkelijk binnen 5 jaar terugverdient.

Economische randvoorwaarden

Ook economische randvoorwaarden bepalen of een maatregel geldt. Zo kunnen er voor grotere inrichtingen lagere energieprijzen zijn. Hierdoor kan een maatregel zich niet terugverdienen binnen 5 jaar. Voor iedere maatregel is dan vastgelegd dat de maatregel alleen geldt voor gebouwen kleiner dan een bepaald aantal vierkante meter. Voor dezelfde maatregel kan de grens voor de oppervlakte voor iedere bedrijfstak anders zijn.

Technische randvoorwaarden

Voor de erkende maatregelen zijn er (waar nodig) technische randvoorwaarden. Voor het installeren van een HR-ketel bijvoorbeeld, is een technische randvoorwaarde dat condens- en rookgasafvoer mogelijk is. Als het maken van de afvoer niet kan, dan geldt de maatregel voor de ondernemer niet. Meestal spreken de technische randvoorwaarden voor zichzelf.