Handreiking erkende maatregelen energiebesparing

De handreiking bevat een juridische uitleg over de erkende maatregelen voor energiebesparing.

De erkende maatregelen zijn een middel om aan de plicht tot energiebesparing te voldoen. Deze plicht is opgenomen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De handreiking legt uit hoe de EML toe te passen.

Het document heeft geen juridische status maar legt de geldende regels voor energiebesparing uit.

Het Informatieblad toezicht op energiebesparing geeft de toezichthouder handvatten voor de praktische invulling bij het toezicht op energiebesparing.