Handreiking plicht ter verduurzaming van het energiegebruik

Deze handreiking geeft een uitleg over wetgeving die gaat  over de
plicht ter verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparingsplicht). Het geeft vooral uitleg over de regels in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De pagina Erkende maatregelen gaat dieper in op de systematiek van de erkende maatregelen.
Als op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt wordt deze handreiking aangepast en zal deze te vinden zijn op iplo.nl.

Informatieblad voor toezichthouders

De handreiking geeft uitleg over de wet- en regelgeving, daarnaast is een informatieblad beschikbaar dat toezichthouders handvatten biedt bij de uitvoering van toezicht.

Pdf

Leest u deze handreiking liever in pdf-formaat? Scroll dan naar beneden. Onderaan de webpagina ziet u enkele icoontjes (Facebook, Twitter, LinkedIn en pdf). Door het aanklikken van het rechter icoontje, maakt u een pdf-document.