Activiteitenregeling en ­­­­en­ergie­­­­­­­­­­­­­­­besparing

De Activiteitenregeling werkt artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit uit. Hier staat hoe de drijver van de inrichting kan voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit.

Activiteitenregeling werkt besluit uit

In de Activiteitenregeling artikel 2.16 staat hoe de inrichting aan de wet kan voldoen. Namelijk door alle maatregelen van de erkende maatregelenlijst uit bijlage 10 te nemen. De regel staat in artikel 2.15, eerste lid van het Activiteitenbesluit.

De controle is dan om na te gaan of de erkende maatregelen:

  • aanwezig zijn
  • op een goede manier zijn toegepast
  • goed beheerd en onderhouden worden.

Formule voor terugverdientijd

Alle erkende maatregelen voor energiebesparing hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de Activiteitenregeling staat een formule voor de terugverdientijd. Deze is te vinden in bijlage 10a.

Informatieplicht

In de artikelen 2.16a tot en met 2.16d staan eisen voor de rapportage (informatieplicht). Dit is een uitwerking van artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit.

Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing van kracht en moet de drijver per maatregel gemeld hebben of deze aanwezig is.