Activiteitenregeling en ­­­­en­ergie­­­­­­­­­­­­­­­besparing

In de  Activiteitenregeling wordt artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit verder uitgewerkt.

Activiteitenregeling: voldoen aan het Activiteitenbesluit

In de Activiteitenregeling artikel 2.16 staat hoe de inrichting kan voldoen aan de plicht ter verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparingsplicht). Namelijk door alle maatregelen van de Erkende maatregelenlijst uit bijlage 10 te nemen. Voor de branche glastuinbouw zijn de maatregelen in bijlage 10c van de Activiteitenregeling te vinden.

Het bevoegd gezag controleert of de erkende maatregelen:

  • uitgevoerd zijn;
  • op een goede manier zijn toegepast; en
  • goed beheerd en onderhouden worden (lid 11 artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Formule voor terugverdientijd

Erkende maatregelen voor de energiebesparingsplicht uit de Activiteitenregeling hebben, bepaald met kentallen, een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de Activiteitenregeling bijlage 10a staat de formule voor de terugverdientijd waarmee dit is bepaald. Voor de branche glastuinbouw geldt een andere formule. Die is in bijlage 10d van de Activiteitenregeling te vinden.

Systematiek energiebesparingsplicht: EML niet  verplicht

In de basis zijn er 2 opties om te voldoen aan de energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 Activiteitenbesluit:

  1. EML systematiek wordt gevolgd: alle maatregelen die van toepassing zijn uit de EML worden genomen. In plaats van een erkende maatregel mag wel een alternatieve maatregel genomen worden. Wat dat is vindt u hier.
  2. EML systematiek wordt niet gevolgd: er wordt onderzoek gedaan naar  alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit moet op basis van de bepaling van de terugverdientijd die staat in de Activiteitenregeling in bijlage 10a. Vervolgens worden die maatregelen genomen en de toezichthouder stelt vast of de drijver van de inrichting zonder erkende maatregelenlijst alsnog voldoet aan de regels. Niet uitgesloten is dat in het onderzoek de EML ook gebruikt wordt. Het bevoegd gezag kan voor de beoordeling van uitgevoerde onderzoeken de publicatie E16 gebruiken.

Voor zeer grote gebruikers geldt en andere methodiek.