Alternatieve maatregelen

Een alternatieve maatregel is gelijkwaardig aan of beter dan de techniek die genoemd staat in de Erkende maatregelenlijst (EML). Een ondernemer kan voor  een alternatieve maatregel kiezen en dat voorleggen bij het bevoegd gezag.

Het doel van de maatregel

Het alternatief kan alleen een maatregel met hetzelfde doel vervangen. Bij de erkende maatregel staat het doel bij 'toe te passen maatregel'. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk een maatregel die het 'geïnstalleerd vermogen van de buitenverlichting beperkt' te vervangen voor een maatregel die 'het onnodig branden van de buitenverlichting' voorkomt. Ditzelfde geldt voor een maatregel van een andere activiteit. Zo kan een verlichtingsmaatregel ook geen alternatief zijn voor een verwarmingsmaatregel.

Maatregelen voor duurzame opwekking van energie gelden niet als alternatieve maatregel voor energiebesparing. Zowel de maatregelen voor opwekking van duurzame energie, zoals het plaatsen van zonnepanelen, als de maatregelen voor energiebesparing gelden.

Alternatieve maatregelen en de erkende maatregelensystematiek

Door het nemen van 1 of meer alternatieve maatregelen wijkt de drijver van de inrichting af van bijlage 10 bij de Activiteitenregeling. Daarmee is niet de erkende maatregelaanpak van tafel. Een mogelijke discussie kan alleen over de alternatieve maatregelen gaan. Het is aan de drijver van de inrichting informatie te leveren zodat nagegaan kan worden of een alternatieve maatregel minimaal hetzelfde effect heeft als de erkende maatregel.

Verschil van mening over gelijkwaardigheid

Meent het bevoegd gezag dat de toelichting op de gelijkwaardigheid onvoldoende is en daardoor de maatregel niet gelijkwaardig is aan de erkende maatregel? Dan moet het bevoegd gezag onderbouwen waarom ze dat vindt.