Energiebesparing in de wet- en regelgeving

Dit onderdeel van de handreiking geeft een uitleg over wetten waar de toezichthouder mee te maken kan krijgen bij de controle op energiebesparing. Dit onderdeel geeft een uitleg over de regels in de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Het gaat vooral om:

De handreiking gaat dieper in op deze wetteksten bij de volgende onderdelen:

Naast de Wet milieubeheer is er meer relevante wetgeving voor energie.

Energie en gebouwen

Voor een overzicht van de energiewetgeving bij gebouwen gaat u naar de website van het Platform Duurzame Huisvesting. Het Platform biedt daar het Kompas Energiewetgeving Gebouwen aan. Dit handige hulpmiddel geeft overzicht van de energiewetgeving. U ziet precies welke wetten en regels van toepassing zijn op bestaande utiliteitsgebouw(en).

Energy Efficiency Directive

De EED (de Europese Energie-Efficiency Richtlijn) gaat onder meer over de verplichting voor ondernemingen om een energie-audit uit te voeren.

De regelgeving voor en de uitvoering van de energie-audits is per 1 juli 2019 gewijzigd. Gemeentes (of provincies) zijn dan niet meer verantwoordelijk voor het toezicht op deze regeling maar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het voldoen aan de auditverplichting uit de EED ontslaat een bedrijf of instelling niet van de plicht uit het Activiteitenbesluit. Andersom is dat ook niet het geval. Een bedrijf kan wel een vrijstelling hebben.

De EED gaat, naast de maatregelen voor energiebesparing, ook in op vervoermanagement.

Vervoermanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Vervoermanagement dringt de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer van en naar 'de inrichting' (een bedrijf, een industrieterrein, een school of ziekenhuis) terug. Het gaat dan om alle zakelijke verkeer, van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen. Hier kunt u meer over lezen in de Handreiking Vervoermanagement.

Voertuigen die de openbare weg op gaan zijn geen onderdeel van de inrichting. Voertuigen die op het terrein blijven zijn dat wel. Energiebesparende maatregelen zoals bedoeld in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit gelden niet voor voertuigen.