Zorgplicht

Het Activiteitenbesluit heeft een algemeen zorgplichtbeginsel (artikel 2.1) voor de 'drijver van de inrichting'. Er moet binnen een inrichting een doelmatig gebruik van energie zijn.

De regeling over de plicht ter verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparingsplicht) is uitputtend omdat artikel 2.15 alle gebruikers noemt. Door het uitputtend karakter is het niet mogelijk maatwerkvoorschriften te stellen via de zorgplicht. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • Een maatwerkvoorschrift dat de fasering van maatregelen vastlegt (lid 4 artikel 2.25 Activiteitenbesluit).
  • Een maatwerk waarbij er 'duidelijke energieverspilling' is; in dat geval is er ook directe handhaving op de zorgplicht mogelijk is.

Energiebesparende maatregelen voor vervoer buiten de begrenzing van de inrichting zijn geen onderdeel van het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelensystematiek. Het Activiteitenbesluit richt zich op activiteiten binnen de begrenzing van inrichtingen.