Deel II: Het controlebezoek

Na de voorbereiding, bezoekt u het bedrijf. Bij het gesprek en de rondgang stelt u vast of het bedrijf voldoet aan de energiebesparingsverplichting uit  artikel 2.15.

Als u het bedrijf bezoekt neemt u meteen mee of het bedrijf al heeft voldaan aan de informatieplicht energiebesparing. U kunt helderheid krijgen over de punten die vooraf niet duidelijk waren.

Aankomst bij bedrijf

Een eerste indruk krijgt u door het gebouw van buiten te bekijken. U bepaalt of de eerder gekregen informatie klopt met wat u nu ziet. Opvallende zaken kunt u noemen tijdens het gesprek. Punten om op te letten zijn:

 • Bouwstijl, dit is een aanwijzing voor het bouwjaar en de verwachte energieprestatie.
 • Algemene staat en het onderhoud van het pand.
 • Gebouwindeling, type glas, verlichting, verwarming, ventilatie, etc.

Het gesprek

Komt u onaangekondigd, vraag dan tijdens het gesprek of de drijver bekend is met de erkende maatregelen. Als het nodig is geeft u een uitleg.

Vraag ook of de drijver al heeft voldaan aan de informatieplicht energiebesparing. Als dat nog niet het geval is wijst u op deze verplichting en de informatie op: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

Kondigt u het inspectiebezoek aan? Dan kunt u informatie over de erkende maatregelen en een checklist vooraf toesturen. De FEM biedt daarvoor een handige functie.

Bespreek de verkregen informatie en neem de checklist door. Tijdens dit gesprek krijgt u inzicht in de bedrijfssituatie en de ambitie om echt energie te besparen. Punten die u kunt bespreken:

 • het doel van het bezoek
 • informatie die branchevereniging communiceert
 • ambitie en visie van het bedrijf
 • uitvoer van het milieuzorgsysteem (ISO 14001)- of het energiezorgsysteem (ISO 50.001)
 • ingediende of in te dienen rapoprtages
 • bijzondere kenmerken van een bedrijf:
  • openingstijden
  • productieproces
  • oud- of nieuwbouw
 • maatregelen die het bedrijf al heeft genomen
 • organisatie van onderhoud en beheer
 • instellingen en regelingen van installaties
 • de energiemonitoring
 • te verwachten natuurlijke momenten:
  • planning groot onderhoud
  • verbouwplannen
  • verhuisplannen
  • vervangingen

Tijdens het bezoek kunt u de drijver bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen. Energiebesparing bespaart ook geld door de relatief korte terugverdientijd van 5 jaar of minder. Kiest de drijver voor de erkende maatregelensystematiek, dan geldt deze lijst als uitgangspunt.

Stelt de drijver een maatregel ter discussie omdat de terugverdientijd te lang is? Dan kan de drijver dit bewijzen door gebruik te maken van de formule in de regeling (vanaf 1 juli 2019). Als de maatregel in dit geval inderdaad een langere terugverdientijd heeft dan 5 jaar, dan kunt u dit accepteren. De drijver hoeft de maatregel dan niet te nemen. Ga als het nodig is na of er voor die maatregel een andere mogelijkheid is tot energiebesparing.

Veel maatregelen en acties zijn te bestempelen als 'laaghangend fruit' en leveren dus een snelle besparing op. Ziet u deze mogelijkheden, noem deze dan. Het monitoren van energie en doelmatig en onderhoud van de maatregelen zijn daarbij erg belangrijk.

Als er stimuleringsprogramma's zijn, zoals subsidies en fiscale regelingen, van het Rijk, provincie of gemeente dan kunt u die uitleggen. De stimuleringsprogramma's helpen de drijver om net een stap verder te gaan met energiebesparing. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een overzicht van rijks- en Europese subsidies en financiële regelingen.

Bespreek de natuurlijke momenten die zich in de toekomst voor zullen doen en welke situaties als ongeplande natuurlijke momenten zijn aan te merken. Het voordeel van het onder de aandacht brengen van de natuurlijke momenten is dat de drijver vast de opties kan nadenken. Als er plotseling een vervanging moet plaats vinden, wordt niet altijd voor de beste mogelijkheid gekozen.

Ter afronding van het bezoek bespreekt u de bevindingen en het vervolgtraject.

Rondgang door het bedrijf

Maak voor het uitvoeren van een visuele inspectie een ronde langs verschillende (technische) ruimtes en installaties. Hierbij controleert u de ingevulde checklist op juistheid en stelt vragen over onderwerpen die u niet duidelijk zijn.