Doelmatig beheer en onderhoud

Alleen maatregelen nemen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen is niet voldoende. De drijver moet ze ook doelmatig beheren en onderhouden.

Vraag voor controle op doelmatig beheer en onderhoud de volgende gegevens op:

  • onderhoudsplanning
  • logboeken en onderhoudsrapporten
  • laatst uitgevoerde groot onderhoud
  • leveranciersinformatie, om na te gaan of het onderhoud en beheer doelmatig is (als dit beschikbaar is)

Een totaallijst met DBO-maatregelen en een lijst voor iedere bedrijfstak is te vinden op de InfoMil website. De Kennisbank Energiebesparing en Winst en het Filter Erkende Maatregelen (FEM) geven de DBO-maatregelen ook weer als ze gelden.