Startbijeenkomst bij een projectmatige aanpak

Veel gemeenten en  omgevingsdiensten hebben een projectmatige aanpak bij energiebesparing. Bij de start van een traject is er vaak een bijeenkomst voor de bedrijven en toezichthouders.

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen gemeenten en omgevingsdiensten wijzen op de voordelen van de erkende maatregelensystematiek. Namelijk dat de systematiek het makkelijker maakt om te voldoen aan de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15.

Voor bedrijven

De gemeente bepaalt welke bedrijven extra aandacht krijgen.  Zij kan deze taak ook uitbesteden aan de Omgevingsdienst. Als de gemeente kiest voor een informatietraject, nodigt het deze bedrijven uit. Ze krijgen een uitleg over de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelensystematiek.

Tijdens deze bijeenkomsten komen beleidsmedewerkers, toezichthouders of bedrijven die als voorlopers te bestempelen zijn aan het woord. De aanwezigen krijgen een uitleg over het traject. Bijvoorbeeld dat de eerste controle een signalerend doel heeft om het energiebesparingspotentieel in kaart te brengen.

De erkende maatregelensystematiek is geen verplichting voor de drijver. De drijver kan voor de systematiek kiezen. De drijver hoeft zich dan niet te verdiepen in andere geschikte maatregelen. Hij hoeft niet eerst een energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren maar kan direct kijken welke maatregelen op de lijst voor hem gelden.

Breng stimulerende programma's onder de aandacht en leg uit hoe de ondernemer hier aan kan meedoen.

Voor toezichthouders

Bij deze bijeenkomst krijgen toezichthouders een toelichting over het energiebesparingstraject in de regio. Ook krijgen ze een uitleg over de stimulerende programma's, afspraken en convenanten en hoe aan te bieden aan de drijver.

De gezamenlijke start zorgt er voor dat alle toezichthouders de controle op een zelfde manier uitvoeren. Mogelijk hoort er bij de training hier ook bij. InfoMil biedt de e-learning Toezicht op energiebesparing aan.